Sněmovní tisk 27
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Plaček V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 8. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0027.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 27/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1306/17, PID ALBSATZKRCEH.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 101).
  Projednávání pokračovalo 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 58, usnesení č. 101).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, farmaceutický výrobek, informační systém, lék, organizace zdravotnictví, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)