Sněmovní tisk 19
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 19/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Šincl.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 19/1 rozesláno poslancům 5. 12. 2013.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6., 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 154).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)