Sněmovní tisk 5
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 2013.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 11. 2013. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2013 jako tisk 5/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 21. 1. 2014 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: legislativní proces, občanský zákoník, vyhlášení zákona

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)