Sněmovní tisk 132
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 26. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 64/18, PID KORNAUXF5TTY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 216). Zpravodajem určen JUDr. Jan Chvojka (usnesení č. 232).
  Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/3, který byl rozeslán 3. 10. 2018 v 17:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 132/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 372).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 2018.
  Návrh zákona 21. 12. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 44, usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 31. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 14. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 35/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1034Zuzana Ožanová13258-19438.docx (47 KB) / PDF (542 KB, 20 stran) 26. 6. 2018 v 10:46:51
1140Jan Bartošek13364-19652.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 17. 7. 2018 v 13:03:16
1379Kateřina Valachová13603-20126.docx (36 KB) / PDF (426 KB, 12 stran) 2. 10. 2018 v 14:34:10
1381Klára Dostálová13605-20128.docx (27 KB) / PDF (315 KB, 5 stran) 2. 10. 2018 v 15:05:12
1386Věra Kovářová13610-20134.docx (6 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 2. 10. 2018 v 17:58:13
1387Věra Kovářová13611-20135.docx (5 KB) / PDF (180 KB, 1 strana) 2. 10. 2018 v 17:58:48


Deskriptory EUROVOCu: nábor, státní zaměstnanec, struktura státní správy, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)