Sněmovní tisk 304
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 10. 2018 jako tisk 304/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 795/18, PID KORNB4R9VDJH.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2018 (usnesení č. 120). Zpravodajem určen Jan Lipavský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 448).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)