Sněmovní tisk 365
Novela z. - daňový řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Martínek T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 365/0 dne 8. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0365.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 2. 2019 jako tisk 365/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 78/19, PID KORNB89G8DK3.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Kytýr a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 108, usnesení č. 544).Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňové přiznání, daňový poplatník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)