Sněmovní tisk 383
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Markéta Pekarová Adamová, Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 383/0 dne 25. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0383.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2019 jako tisk 383/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 147/19, PID KORNB8WK6TUN.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: správní řízení, stavební povolení, stavební právo, urbanismus, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)