Sněmovní tisk 42
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Jan Farský, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Petr Pávek, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 27. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0042.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 2. 2018 jako tisk 42/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 45/18, PID ALBSAUNA6X8C.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Jana Levová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 136).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 42/3, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 12:57.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 42/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 212, usnesení č. 270).Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, řídící pracovník, zaměstnanci sekretariátu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)