Sněmovní tisk 504
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 11. 6. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0504.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2019 jako tisk 504/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 598/19, PID ALBSBD5FY21A.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2019 na 35. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 754). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 170, usnesení č. 754).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 13. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 356/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, vojenská okupace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)