Sněmovní tisk 550
Novela z. o obecní policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 16. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0550.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 550/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 661/19, PID ALBSBE6EPM3I.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 705).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 550/6, který byl rozeslán 13. 2. 2020 v 10:26.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 550/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 963).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 5. 2020 poslancům jako tisk 550/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 5. 2020 poslancům jako tisk 550/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1137).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 261/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4125Ivana Nevludová16349-24740.docx (14 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 11:31:08
4138Jan Bartošek16362-24751.docx (23 KB) / PDF (329 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 08:33:32
4142Jan Bartošek16366-24756.docx (27 KB) / PDF (331 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 09:34:50
4289Jiří Mašek16513-25027.docx (13 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 31. 1. 2020 v 09:49:47
4290Jiří Mašek16514-25028.docx (16 KB) / PDF (296 KB, 2 strany) 31. 1. 2020 v 09:52:25
4378Ivana Nevludová16602-25140.docx (14 KB) / PDF (222 KB, 2 strany) 11. 2. 2020 v 14:33:12
4379Jiří Mašek16603-25141.docx (19 KB) / PDF (282 KB, 3 strany) 11. 2. 2020 v 15:05:41


Deskriptory EUROVOCu: městská policie, policie, povinnosti úředníka, trestní rejstřík, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)