Sněmovní tisk 77
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Munzar V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 6. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0077.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2018 jako tisk 77/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 148/18, PID KORNAVTHSXH2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pošvář a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 77/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 77/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 77/4, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 22:01.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 77/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 36).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňové právo, paušální daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)