Sněmovní tisk 898
Vl. n. z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 898/0 dne 19. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 802/19, PID ALBSBCTB7HK4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1199).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 898/2, který byl rozeslán 27. 10. 2020 v 14:53.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1347).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2020.
  Zákon Senátem schválen 17. 12. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 240 pod číslem 588/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6264Olga Richterová18488-28183.docx (17 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 16. 9. 2020 v 14:57:36
6265Olga Richterová18489-28184.docx (18 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 16. 9. 2020 v 18:46:11


Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, ochrana dítěte, pohledávka, rozvedená osoba, sociální zabezpečení, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)