Sněmovní tisk 1091
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1091/0 dne 19. 11. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1225/20, PID KORNBSME76BO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1427).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1091/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1091/2, který byl rozeslán 7. 5. 2021 v 10:07.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1091/3 (stanovisko).
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1091/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 1676).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2021.
  Návrh zákona 2. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1091/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1091/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 274/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7159Pavel Růžička19383-29561.docx (29 KB) / PDF (426 KB, 8 stran)
19383-29562.docx (49 KB) / PDF (524 KB, 16 stran)
 6. 1. 2021 v 11:53:04
7442Helena Válková19666-29973.docx (50 KB) / PDF (556 KB, 20 stran) 10. 2. 2021 v 19:18:27
7606Jan Čižinský19830-30190.docx (26 KB) / PDF (333 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 10:13:21
7607Jan Čižinský19831-30191.docx (50 KB) / PDF (531 KB, 25 stran) 2. 3. 2021 v 10:13:52
7699Petr Třešňák19923-30293.docx (304 KB) / PDF (400 KB, 16 stran) 3. 3. 2021 v 18:13:53
7803Petr Třešňák20027-30441.docx (1 MB) / PDF (335 KB, 40 stran) 22. 3. 2021 v 14:46:56
8299Miloslav Janulík20523-31111.docx (28 KB) / PDF (357 KB, 8 stran) 3. 5. 2021 v 13:26:09
8332Roman Sklenák20556-31146.docx (21 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 6. 5. 2021 v 11:55:03


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, identifikační průkaz, povolení k pobytu, přibližování legislativy, příbuzenský vztah, vízová politika, vystoupení z EU

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1091/2
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1091/2
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1091/6
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)1091/1
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1091/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů1091/0
221/2003novelizujeZákon o dočasné ochraně cizinců1091/2
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1091/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1091/0


ISP (příhlásit)