Sněmovní tisk 286
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 21. 9. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 633/18, PID KORNAXGJ2ZS3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Bc. Roman Onderka, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 481).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/5, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 15:06 (revokováno).

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 286/7 (stanovisko).

 • P

  Sněmovní tisk pozměňovacích návrhů byl opraven a znovu doručen poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/6, který byl rozeslán 24. 4. 2019 v 8:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 286/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7., 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 974, usnesení č. 666).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Návrh zákona 29. 7. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 286/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 286/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 736).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 278/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1382Jakub Michálek13606-20130.docx (23 KB) / PDF (383 KB, 15 stran) 2. 10. 2018 v 15:24:57
1565Jakub Michálek13789-20458.docx (34 KB) / PDF (378 KB, 16 stran) 1. 11. 2018 v 15:02:52
2135Ondřej Veselý14359-21308.docx (19 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 30. 1. 2019 v 14:17:56
2163Jan Kubík14387-21338.docx (25 KB) / PDF (266 KB, 4 strany) 4. 2. 2019 v 19:53:04
2181Roman Onderka14405-21363.docx (14 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 7. 2. 2019 v 11:12:38
2388Jaroslav Kytýr14612-21752.docx (13 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 13. 3. 2019 v 13:57:13
2597Petr Třešňák14821-22077.docx (14 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 15. 4. 2019 v 09:28:58
2610Jakub Michálek14834-22090.docx (14 KB) / PDF (283 KB, 10 stran) 15. 4. 2019 v 19:27:19
2668Lenka Kozlová14892-22150.docx (8 KB) / PDF (231 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 07:58:48
2687Petr Třešňák14911-22183.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 15:24:51
2692Jan Čižinský14916-22188.docx (19 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 16:32:26
2693Jan Čižinský14917-22189.docx (18 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 16:33:01


Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, finance místních úřadů, místní daň, místo přechodného pobytu, obecní rozpočet, právní předpisy místní správy

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích286/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)286/5
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů286/5
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích286/5


ISP (příhlásit)