Sněmovní tisk 567
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 567/0 dne 21. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 344/19, PID KORNB8PM3P5G.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/3, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 11:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 39, usnesení č. 1226).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/5 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/6, který byl rozeslán 16. 9. 2020 v 9:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1262).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 198 pod číslem 484/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4460Milan Feranec16684-25275.docx (27 KB) / PDF (396 KB, 10 stran) 27. 2. 2020 v 17:04:27
5018Milan Feranec17242-26074.docx (13 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 22. 4. 2020 v 09:33:50
5373Pavel Pustějovský17597-26661.doc (39 KB) / PDF (206 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 21:08:44
5488Mikuláš Ferjenčík17712-26796.docx (16 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:27:39
5489Mikuláš Ferjenčík17713-26797.docx (14 KB) / PDF (196 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:29:02
5490Mikuláš Ferjenčík17714-26798.docx (13 KB) / PDF (187 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:32:56
5491Mikuláš Ferjenčík17715-26799.docx (18 KB) / PDF (268 KB, 8 stran) 2. 6. 2020 v 15:36:00
5492Mikuláš Ferjenčík17716-26800.docx (15 KB) / PDF (226 KB, 5 stran) 2. 6. 2020 v 15:38:17
5512Jakub Michálek17736-26831.docx (21 KB) / PDF (318 KB, 7 stran) 2. 6. 2020 v 16:36:02
5514Jakub Michálek17738-26832.docx (16 KB) / PDF (271 KB, 4 strany) 2. 6. 2020 v 16:36:46
5519Mikuláš Ferjenčík17743-26837.docx (829 KB) / PDF (90 KB, 2 strany) 2. 6. 2020 v 17:45:11
5739Mikuláš Ferjenčík17963-27114.docx (14 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 16:58:51
5742Vojtěch Pikal17966-27121.docx (7 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 17:45:33
6215Karel Krejza18439-28120.docx (16 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 10:51:05
6244Mikuláš Ferjenčík18468-28152.docx (829 KB) / PDF (117 KB, 4 strany) 15. 9. 2020 v 16:55:18
6245Pavel Pustějovský18469-28153.DOC (34 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 17:12:53


Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, seznam, státní podpora, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny567/3
252/1997novelizujeZákon o zemědělství567/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)567/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu567/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)567/0
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje567/3
151/2010novelizujeZákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů567/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě567/0
340/2015novelizujeZákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)567/0


ISP (příhlásit)