Sněmovní tisk 61
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Klaus V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 24. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0061.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2018 jako tisk 61/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 125/18, PID KORNAVDDAZBN.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 167/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
330Karel Rais12554-18237.docx (62 KB) / PDF (390 KB, 4 strany) 15. 2. 2018 v 09:05:19
678Karel Rais12902-18864.docx (50 KB) / PDF (397 KB, 4 strany) 2. 5. 2018 v 13:23:03
685Václav Klaus12909-18881.docx (52 KB) / PDF (319 KB, 4 strany) 2. 5. 2018 v 14:28:42
782Ivo Vondrák13006-19030.docx (16 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 13:28:11
950Karel Rais13174-19302.docx (50 KB) / PDF (410 KB, 5 stran) 12. 6. 2018 v 08:44:10
951Lukáš Bartoň13175-19303.docx (6 KB) / PDF (129 KB, 1 strana) 12. 6. 2018 v 09:04:04
952Jiří Mihola13176-19304.docx (14 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 12. 6. 2018 v 11:04:54
953Lenka Kozlová13177-19305.docx (10 KB) / PDF (251 KB, 4 strany) 12. 6. 2018 v 11:52:26
954Lenka Kozlová13178-19306.docx (10 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 12. 6. 2018 v 11:55:21
955Lenka Kozlová13179-19307.docx (7 KB) / PDF (173 KB, 2 strany) 12. 6. 2018 v 11:57:07
956Jan Čižinský13180-19308.docx (17 KB) / PDF (271 KB, 3 strany) 12. 6. 2018 v 12:00:33
957Lenka Kozlová13181-19309.docx (7 KB) / PDF (165 KB, 1 strana) 12. 6. 2018 v 12:14:19
958Kateřina Valachová13182-19310.docx (16 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 12. 6. 2018 v 13:03:39
959Kateřina Valachová13183-19311.docx (18 KB) / PDF (310 KB, 2 strany) 12. 6. 2018 v 13:05:16
960Kateřina Valachová13184-19312.docx (18 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 12. 6. 2018 v 13:07:17


Deskriptory EUROVOCu: mateřská škola, povinná školní docházka, předškolní výchova, školská legislativa

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)61/0
178/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů61/5
101/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů61/4


ISP (příhlásit)