Sněmovní tisk 800
Novela z. o Vojenském zpravodajství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 30. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 15/20, PID ALBSB9BGVY8D.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica, MBA a navrhl Výbor pro obranu jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1268).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/5, který byl rozeslán 1. 2. 2021 v 9:44.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 800/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 1519).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 2. 2021.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 150/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7254František Kopřiva19478-29698.docx (10 KB) / PDF (423 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 14:54:27
7255František Kopřiva19479-29699.docx (9 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 14:56:21
7256František Kopřiva19480-29700.docx (13 KB) / PDF (360 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 14:57:08
7257František Kopřiva19481-29701.docx (7 KB) / PDF (280 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 14:58:09
7258František Kopřiva19482-29702.docx (8 KB) / PDF (287 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 14:58:53
7315František Kopřiva19539-29790.docx (10 KB) / PDF (420 KB, 4 strany) 29. 1. 2021 v 08:48:25


Deskriptory EUROVOCu: armáda, bezpečnost informačních systémů, informační válka, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky800/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání800/2
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství800/0


ISP (příhlásit)