Sněmovní tisk 860
Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min.práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 860/0 dne 7. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 11. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 55).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 13. 5. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5619.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1129).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 255/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5217Lucie Šafránková17441-26419.docx (18 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 12. 5. 2020 v 10:36:08
5219Lucie Šafránková17443-26421.docx (20 KB) / PDF (230 KB, 4 strany) 12. 5. 2020 v 10:45:43
5220Jan Bauer17444-26422.docx (30 KB) / PDF (323 KB, 9 stran) 12. 5. 2020 v 14:28:16
5221Lucie Šafránková17445-26423.docx (20 KB) / PDF (251 KB, 4 strany) 12. 5. 2020 v 15:08:59
5223Pavla Golasowská17447-26425.docx (25 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 12. 5. 2020 v 16:30:01
5227Lucie Šafránková17451-26431.docx (18 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 12. 5. 2020 v 20:34:58
5234Marian Jurečka17458-26452.docx (24 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 11:47:46
5235Marian Jurečka17459-26453.docx (32 KB) / PDF (307 KB, 8 stran) 13. 5. 2020 v 11:50:16
5236Marian Jurečka17460-26454.docx (25 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 12:10:59
5237Marian Jurečka17461-26455.docx (25 KB) / PDF (248 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 12:12:35
5247Markéta Pekarová Adamová17471-26472.docx (107 KB) / PDF (312 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 14:14:01
5256Kateřina Valachová17480-26482.docx (23 KB) / PDF (395 KB, 4 strany) 13. 5. 2020 v 15:03:12
5257Hana Aulická Jírovcová17481-26483.docx (14 KB) / PDF (197 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 15:15:19
5259Hana Aulická Jírovcová17483-26484.docx (28 KB) / PDF (296 KB, 5 stran) 13. 5. 2020 v 15:18:56
5261Tomáš Martínek17485-26486.docx (10 KB) / PDF (203 KB, 2 strany)
17485-26487.docx (9 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)
 13. 5. 2020 v 15:36:28
5262Tomáš Martínek17486-26488.docx (10 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 13. 5. 2020 v 15:45:29
5263Tomáš Martínek17487-26489.docx (9 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 13. 5. 2020 v 15:46:43
5264Marian Jurečka17488-26490.docx (25 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 15:59:04
5265Tomáš Martínek17489-26492.docx (15 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 13. 5. 2020 v 16:06:31
5267Jan Skopeček17491-26494.doc (30 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 13. 5. 2020 v 16:25:42
5268Jan Skopeček17492-26495.doc (31 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 13. 5. 2020 v 16:25:43
5270Tomáš Martínek17494-26502.docx (24 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 17:26:10


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení860/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti860/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění860/0
133/2020novelizujeZákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020860/0


ISP (příhlásit)