Sněmovní tisk 21
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2021 jako tisk 21/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1107/21, PID KORNC6PGU41D.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 11. 2021 (usnesení č. 3).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 21/2 rozesláno poslancům 15. 12. 2021.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 2. 12. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 21/1 (doporučuje vzít na vědomí).
   • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 21. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 21/3 (bere na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 25. 1. 2023 na 50. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 138, usnesení č. 506).Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)