Sněmovní tisk 1009
Vl.n.z. - v souvislosti s přijetím stavebního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 11. 9. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 564/20, PID KORNBJ6DGTUJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2020 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1331).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 3. 3. 2021 na 87. schůzi přerušeno (usnesení č. 1551).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1009/7, který byl rozeslán 13. 4. 2021 v 14:30.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 4. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1009/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 7. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 12. 5. 2021 na 102. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 1667).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 6. 2021.
  Návrh zákona 2. 7. 2021 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1009/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1009/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 29. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 284/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7062Jan Schiller19286-29408.docx (19 KB) / PDF (329 KB, 5 stran) 9. 12. 2020 v 00:57:52
7116Petr Dolínek19340-29473.docx (19 KB) / PDF (369 KB, 3 strany) 15. 12. 2020 v 18:40:38
7277Petr Dolínek19501-29725.docx (16 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 21. 1. 2021 v 17:19:56
7316Petr Dolínek19540-29791.docx (15 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 29. 1. 2021 v 09:06:55
7325Pavel Jelínek19549-29809.docx (26 KB) / PDF (251 KB, 4 strany) 29. 1. 2021 v 13:41:41
7373Jana Krutáková19597-29893.docx (35 KB) / PDF (446 KB, 13 stran) 9. 2. 2021 v 10:57:05
7587Daniel Pawlas19811-30171.docx (222 KB) / PDF (295 KB, 9 stran) 28. 2. 2021 v 10:34:31
7605Jan Čižinský19829-30189.docx (33 KB) / PDF (401 KB, 13 stran) 2. 3. 2021 v 10:12:11
7609Dana Balcarová19833-30193.docx (830 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 11:00:12
7675Martin Kolovratník19899-30268.docx (206 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 2. 3. 2021 v 19:01:06
7676Martin Kolovratník19900-30269.docx (210 KB) / PDF (343 KB, 6 stran) 2. 3. 2021 v 19:01:31
7681Leo Luzar19905-30274.docx (67 KB) / PDF (403 KB, 14 stran) 3. 3. 2021 v 11:31:00
7932Lukáš Černohorský20156-30648.docx (9 KB) / PDF (199 KB, 4 strany) 30. 3. 2021 v 21:03:12
7945Lukáš Černohorský20169-30649.docx (11 KB) / PDF (205 KB, 6 stran) 30. 3. 2021 v 21:10:04
7947Lukáš Černohorský20171-30651.docx (9 KB) / PDF (193 KB, 4 strany) 30. 3. 2021 v 21:13:07
7948Lukáš Černohorský20172-30652.docx (10 KB) / PDF (245 KB, 10 stran) 30. 3. 2021 v 21:15:42
7950Lukáš Černohorský20174-30654.docx (12 KB) / PDF (366 KB, 6 stran) 30. 3. 2021 v 21:23:15
7954Adam Kalous20178-30659.docx (215 KB) / PDF (291 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 22:18:09
7955Jan Richter20179-30660.doc (41 KB) / PDF (231 KB, 4 strany) 30. 3. 2021 v 22:24:34
7962Ivan Adamec20186-30674.docx (20 KB) / PDF (373 KB, 4 strany) 31. 3. 2021 v 08:15:00
7980Jan Bauer20204-30699.docx (17 KB) / PDF (237 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 13:14:20
7981Jan Bauer20205-30700.docx (17 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 13:15:09
7982Jan Bauer20206-30701.docx (19 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 13:15:54
7984Martin Kolovratník20208-30703.docx (24 KB) / PDF (233 KB, 4 strany) 31. 3. 2021 v 14:04:50
8000Martin Kolovratník20224-30721.docx (14 KB) / PDF (197 KB, 1 strana) 31. 3. 2021 v 17:51:23
8001Martin Kolovratník20225-30722.docx (34 KB) / PDF (290 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 17:51:52
8004Petr Dolínek20228-30725.docx (17 KB) / PDF (267 KB, 4 strany) 31. 3. 2021 v 18:27:58
8005Jan Čižinský20229-30726.docx (30 KB) / PDF (411 KB, 13 stran) 31. 3. 2021 v 19:21:56
8006Jan Čižinský20230-30727.docx (33 KB) / PDF (411 KB, 13 stran) 31. 3. 2021 v 19:31:06
8007Adam Kalous20231-30728.docx (22 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 20:45:26
8010Adam Kalous20234-30731.docx (21 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 1. 4. 2021 v 07:01:01
8011Adam Kalous20235-30732.docx (22 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 07:05:42
8012Adam Kalous20236-30733.docx (26 KB) / PDF (236 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 07:06:09
8020Lukáš Černohorský20244-30741.docx (330 KB) / PDF (962 KB, 98 stran) 1. 4. 2021 v 07:37:17
8022Lukáš Černohorský20246-30743.docx (12 KB) / PDF (373 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 07:38:40
8023Lukáš Černohorský20247-30744.docx (12 KB) / PDF (372 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 07:44:08
8024Lukáš Černohorský20248-30745.docx (10 KB) / PDF (199 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 08:09:31
8025Lukáš Černohorský20249-30746.docx (326 KB) / PDF (962 KB, 98 stran) 1. 4. 2021 v 08:32:10
8026Lukáš Černohorský20250-30747.docx (9 KB) / PDF (200 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 08:50:04
8028Klára Dostálová20252-30749.docx (49 KB) / PDF (296 KB, 5 stran) 1. 4. 2021 v 08:51:19
8029Radek Holomčík20253-30750.docx (9 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 08:56:27
8031Radek Holomčík20255-30752.docx (7 KB) / PDF (250 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 08:59:11
8032Radek Holomčík20256-30753.docx (11 KB) / PDF (329 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 09:00:12
8035Radek Holomčík20259-30756.docx (460 KB) / PDF (265 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 09:48:32
8045Lukáš Černohorský20269-30767.docx (325 KB) / PDF (957 KB, 98 stran) 1. 4. 2021 v 10:34:52
8048Lukáš Černohorský20272-30769.docx (8 KB) / PDF (192 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 10:45:39
8063Adam Kalous20287-30783.docx (57 KB) / PDF (404 KB, 22 stran) 1. 4. 2021 v 14:26:44


Související tisk: 1008 (Vl.n.z. - stavební zákon).

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, derogace, důlní dobývání, novela zákona, ochrana kulturního dědictví, ochrana proti požáru, ochrana životního prostředí, orgány veřejné správy, průzkum nerostných surovin, říční plavba, stavební právo, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (60)ISP (příhlásit)