Sněmovní tisk 199
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 11. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 372/18, PID KORNAX5C8CQ8.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 199/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 10. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 352).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2018.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 282/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1242Věra Adámková13466-19883.docx (14 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 10. 9. 2018 v 15:09:11
1257Daniel Pawlas13481-19885.doc (47 KB) / PDF (254 KB, 4 strany) 10. 9. 2018 v 16:07:50
1292Vít Kaňkovský13516-19966.docx (30 KB) / PDF (269 KB, 5 stran) 14. 9. 2018 v 15:58:25
1293Vít Kaňkovský13517-19967.docx (14 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 14. 9. 2018 v 15:59:06
1296Vít Kaňkovský13520-19986.docx (14 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 17. 9. 2018 v 22:02:04
1297Jana Pastuchová13521-19988.docx (20 KB) / PDF (358 KB, 4 strany) 17. 9. 2018 v 23:02:12
1305Alena Gajdůšková13529-19997.docx (21 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 18. 9. 2018 v 13:19:35
1306Hana Aulická Jírovcová13530-19998.docx (27 KB) / PDF (434 KB, 4 strany) 18. 9. 2018 v 13:52:33
1307Hana Aulická Jírovcová13531-19999.docx (23 KB) / PDF (307 KB, 4 strany) 18. 9. 2018 v 13:53:10


Deskriptory EUROVOCu: pojistné, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)