Sněmovní tisk 352
Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 30. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1163/22, PID KORNCDXFM97V.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2022 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/3, který byl rozeslán 4. 4. 2023 v 18:48.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 352/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 167, usnesení č. 617).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2023.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 171/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1733Jakub Michálek22989-35725.docx (20 KB) 22. 12. 2022 v 14:39:34
1734Jakub Michálek22990-35726.docx (27 KB) 22. 12. 2022 v 14:40:14
2450Hana Naiclerová23706-36656.docx (24 KB) 24. 3. 2023 v 14:52:37
2467Jakub Michálek23723-36707.docx (31 KB) 3. 4. 2023 v 17:34:37
2476Radek Vondráček23732-36717.docx (57 KB) 4. 4. 2023 v 11:32:54
2477Marek Benda23733-36718.docx (26 KB) 4. 4. 2023 v 12:21:33


Související tisk: 353 (Novela zákona o ochraně oznamovatelů - související).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana svědků, pracovní podmínky, trestní řízení, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatelISP (příhlásit)