Sněmovní tisk 489
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 489/0 dne 30. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 481/23, PID KORNCR7BHVCN.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 2. 8. 2023. Určila zpravodaje: Renata Oulehlová a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 62)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 718).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 489/2, který byl rozeslán 11. 10. 2023 v 12:01.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 795).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 407/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2928Lucie Šafránková24184-37487.doc (31 KB) 31. 7. 2023 v 17:22:25
2929Lucie Šafránková24185-37488.doc (30 KB) 31. 7. 2023 v 18:19:32
2930Lucie Šafránková24186-37489.doc (31 KB) 31. 7. 2023 v 18:27:13
2931Lucie Šafránková24187-37490.doc (31 KB) 31. 7. 2023 v 18:38:32
2933Lucie Šafránková24189-37492.doc (31 KB) 2. 8. 2023 v 09:54:08
2934Lucie Šafránková24190-37493.doc (31 KB) 2. 8. 2023 v 09:55:56
2935Lucie Šafránková24191-37494.doc (31 KB) 2. 8. 2023 v 09:57:12
2937Lucie Šafránková24193-37498.doc (32 KB) 2. 8. 2023 v 17:36:24
2938Lucie Šafránková24194-37499.doc (35 KB) 2. 8. 2023 v 19:03:46
2939Lucie Šafránková24195-37500.doc (35 KB) 2. 8. 2023 v 19:08:58
2940Lucie Šafránková24196-37501.doc (35 KB) 2. 8. 2023 v 19:16:08
2941Lucie Šafránková24197-37502.doc (37 KB) 2. 8. 2023 v 19:19:57
2942Lucie Šafránková24198-37503.doc (39 KB) 3. 8. 2023 v 09:46:42
2943Lucie Šafránková24199-37504.doc (37 KB) 3. 8. 2023 v 09:50:41
2944Lucie Šafránková24200-37505.doc (35 KB) 18. 8. 2023 v 11:50:36
3202Aleš Juchelka24458-37914.docx (43 KB) 19. 9. 2023 v 10:43:53
3203Aleš Juchelka24459-37915.docx (43 KB) 19. 9. 2023 v 10:44:37
3204Aleš Juchelka24460-37916.docx (44 KB) 19. 9. 2023 v 10:58:09
3205Aleš Juchelka24461-37917.doc (95 KB) 19. 9. 2023 v 10:45:08
3286Lucie Šafránková24542-38072.doc (32 KB) 5. 10. 2023 v 13:12:16
3287Lucie Šafránková24543-38073.doc (31 KB) 5. 10. 2023 v 13:14:29
3288Lucie Šafránková24544-38074.doc (32 KB) 5. 10. 2023 v 13:16:00
3289Lucie Šafránková24545-38075.doc (32 KB) 5. 10. 2023 v 13:20:52
3290Lucie Šafránková24546-38076.doc (33 KB) 5. 10. 2023 v 13:22:29
3291Lucie Šafránková24547-38077.doc (34 KB) 5. 10. 2023 v 13:40:41
3292Lucie Šafránková24548-38078.doc (40 KB) 5. 10. 2023 v 13:42:28
3293Lucie Šafránková24549-38079.doc (37 KB) 5. 10. 2023 v 13:46:06
3294Lucie Šafránková24550-38080.doc (36 KB) 17. 10. 2023 v 18:34:29
3299Jana Pastuchová24555-38093.docx (43 KB) 8. 10. 2023 v 15:44:54
3300Jana Pastuchová24556-38094.docx (43 KB) 8. 10. 2023 v 15:45:30
3308Jana Mračková Vildumetzová24564-38111.docx (43 KB) 10. 10. 2023 v 09:14:27
3313Jana Pastuchová24569-38125.docx (43 KB) 10. 10. 2023 v 10:06:55
3314Jana Pastuchová24570-38126.docx (43 KB) 10. 10. 2023 v 10:07:11
3329Aleš Juchelka24585-38138.docx (44 KB) 10. 10. 2023 v 11:14:48
3330Aleš Juchelka24586-38139.docx (44 KB) 10. 10. 2023 v 11:15:07
3331Aleš Juchelka24587-38140.docx (45 KB) 10. 10. 2023 v 11:15:33
3332Aleš Juchelka24588-38141.docx (43 KB) 10. 10. 2023 v 11:15:50
3333Aleš Juchelka24589-38142.docx (43 KB) 10. 10. 2023 v 11:16:05
3334Marian Jurečka24590-38143.docx (21 KB) 10. 10. 2023 v 11:41:00
3335Marian Jurečka24591-38144.docx (68 KB) 10. 10. 2023 v 11:41:00
3336Aleš Juchelka24592-38145.doc (96 KB) 10. 10. 2023 v 11:55:13
3342Šimon Heller24598-38152.doc (32 KB) 10. 10. 2023 v 13:31:04
3354Jiří Navrátil24610-38164.docx (49 KB) 10. 10. 2023 v 17:24:48


Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)