Sněmovní tisk 889
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 889/0 dne 9. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 626/20, PID ALBSBQDJW66I.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 6. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 59).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 889/1 (stanovisko).
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 23. 6. 2020 na 52. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 23. 6. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 61)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 6. 2020 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1193).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 6 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 889/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 2020 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 2020 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 889/3, který byl rozeslán 30. 6. 2020 v 14:48.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 7. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 889/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2020 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1208).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 323/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5710Andrej Babiš17934-27074.docx (18 KB) / PDF (210 KB, 2 strany)
17934-27075.docx (25 KB) / PDF (288 KB, 4 strany)
17934-27076.xlsx (69 KB)
17934-27077.xlsx (16 KB)
 16. 6. 2020 v 10:51:26
5843Václav Votava18067-27294.docx (15 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 22. 6. 2020 v 08:15:14
5885Jiří Kobza18109-27399.docx (23 KB) / PDF (245 KB, 4 strany) 6. 8. 2020 v 16:04:30
5886Lucie Šafránková18110-27400.docx (22 KB) / PDF (244 KB, 5 stran) 25. 6. 2020 v 22:15:40
5887Lucie Šafránková18111-27401.docx (20 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 25. 6. 2020 v 22:17:32
5890Jiří Dolejš18114-27406.docx (21 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 26. 6. 2020 v 12:28:19
5891Monika Jarošová18115-27407.docx (32 KB) / PDF (267 KB, 4 strany) 28. 6. 2020 v 11:28:05
5892Jan Hrnčíř18116-27408.docx (15 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 29. 6. 2020 v 13:38:07
5893Jan Hrnčíř18117-27409.docx (15 KB) / PDF (263 KB, 1 strana) 29. 6. 2020 v 13:39:50
5894Jan Hrnčíř18118-27410.docx (15 KB) / PDF (262 KB, 1 strana) 29. 6. 2020 v 13:40:58
5895Václav Votava18119-27411.docx (18 KB) / PDF (300 KB, 4 strany) 29. 6. 2020 v 14:14:01
5898Hana Aulická Jírovcová18122-27416.docx (24 KB) / PDF (241 KB, 2 strany) 29. 6. 2020 v 15:23:17
5902Marian Jurečka18126-27426.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 08:31:57
5905Věra Kovářová18129-27428.doc (63 KB) / PDF (273 KB, 4 strany) 30. 6. 2020 v 08:55:46
5906Věra Kovářová18130-27429.doc (64 KB) / PDF (282 KB, 4 strany) 30. 6. 2020 v 08:57:18
5907Věra Kovářová18131-27430.doc (67 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 30. 6. 2020 v 08:59:47
5908Věra Kovářová18132-27431.doc (68 KB) / PDF (282 KB, 4 strany) 30. 6. 2020 v 11:12:38
5909Vít Kaňkovský18133-27432.docx (19 KB) / PDF (356 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:07:40
5911Jan Bartošek18135-27433.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:31:14
5912Jan Bartošek18136-27434.docx (22 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:34:08
5913Jan Bartošek18137-27435.docx (23 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:36:31
5914Mikuláš Ferjenčík18138-27436.docx (829 KB) / PDF (131 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:37:26
5915Mikuláš Ferjenčík18139-27437.docx (829 KB) / PDF (132 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:37:47
5916Mikuláš Ferjenčík18140-27438.docx (829 KB) / PDF (131 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:38:12
5917Tomáš Martínek18141-27442.docx (13 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:40:16
5918Mikuláš Ferjenčík18142-27440.docx (828 KB) / PDF (92 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:38:28
5919Mikuláš Ferjenčík18143-27441.docx (828 KB) / PDF (88 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:38:56
5920Mikuláš Ferjenčík18144-27443.docx (828 KB) / PDF (92 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 09:39:20
5921František Navrkal18145-27444.docx (830 KB) / PDF (131 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 09:48:33
5922Petr Fiala18146-27445.docx (13 KB) / PDF (169 KB, 1 strana) 30. 6. 2020 v 09:54:29
5923Olga Richterová18147-27446.docx (828 KB) / PDF (104 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 10:00:49
5924Marian Jurečka18148-27447.docx (16 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 10:20:18
5925Mikuláš Ferjenčík18149-27448.docx (829 KB) / PDF (95 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 11:04:53
5926František Navrkal18150-27450.docx (830 KB) / PDF (132 KB, 3 strany) 30. 6. 2020 v 11:12:06
5927Hana Aulická Jírovcová18151-27449.docx (22 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 30. 6. 2020 v 11:11:22
5928Věra Kovářová18152-27451.doc (69 KB) / PDF (299 KB, 5 stran) 15. 7. 2020 v 12:55:11


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, financování rozpočtu, mimořádný rozpočet, návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)