Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 54k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení (25. října 2006) (přílohy
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení (25. října 2006) (přílohy
č. 64ke Zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 6/ (25. října 2006) (přílohy
č. 69k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 8/ (25. října 2006) (přílohy
č. 76k senátnímu návrhu zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (7. listopadu 2006) (přílohy
č. 77k senátnímu návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení (7. listopadu 2006) (přílohy
č. 84k návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 87k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 95k návrhu na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 99k návrhu poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 101k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) (přílohy
č. 104k návrhu na určení ověřovatelů 7. schůze Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2006) (přílohy
č. 117k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení (29. listopadu 2006) (přílohy
č. 119k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení (29. listopadu 2006) (přílohy
č. 121k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení (30. listopadu 2006) (přílohy
č. 127k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/ (30. listopadu 2006) (přílohy
č. 130k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/ (30. listopadu 2006) (přílohy
č. 131k Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/ (30. listopadu 2006) (přílohy
č. 135ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/ (1. prosince 2006) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)