Interpelovaný Ing. Dan Ťok


DatumPoslanecVěcStav
18. 1. 2018Mgr. Vít Rakušanve věci Zrušení tendru na mýtný systémpřednesena, doplňující otázka
25. 1. 2018Mgr. et Mgr. Jakub Michálekve věci proč vláda zaspala v době digitální ekonomiky?přednesena, interpelovaný nepřítomen
25. 1. 2018Ing. Jan Bartošekve věci nezvládnutí dopadu sněhové kalamity na silniční provoz v regionu jižní Moravynepřednesena, vzata zpět
12. 4. 2018MUDr. Jiří Ventrubave věci dálnice Brno - Vídeňpřednesena, bez doplňující otázky
12. 4. 2018Mgr. Jan Farskýve věci mýtný systémpřednesena, doplňující otázka
12. 4. 2018Ondřej Profantve věci mobilní aplikace od ŘSDpřednesena, bez doplňující otázky
12. 4. 2018JUDr. Dominik Ferive věci Trať 097přednesena, doplňující otázka
12. 4. 2018Mgr. Jan Farskýve věci billboardy, billboardy, billboardynepřednesena, omluvena
19. 4. 2018Ing. Vojtěch Munzarve věci plánovaného čipování vozidel státempřednesena, doplňující otázka
19. 4. 2018JUDr. Dominik Ferive věci "co přinesou slevy na jízdném?"přednesena, doplňující otázka
19. 4. 2018Ing. Miroslav Kalousekve věci jaderné elektrárny Búšehrpřednesena, bez doplňující otázky
24. 5. 2018Mgr. Helena Langšádlováve věci zpoždění vlakůnepřednesena, vzata zpět
24. 5. 2018Ing. Věra Kovářováve věci operační program Dopravapřednesena, doplňující otázka
24. 5. 2018Ing. Věra Kovářováve věci železniční trať č.097přednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Mgr. Ivan Adamecve věci slev pro studentypřednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Ing. Věra Kovářováve věci mýto, mýto, mýtopřednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Mgr. Ivan Adamecve věci billboardů u dálnicpřednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Petr Dolínekve věci zákazu vjezdu vozidelpřednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Petr Dolínekve věci výtoňského mostupřednesena, bez doplňující otázky
31. 5. 2018Petr Dolínekve věci chybějící kapacity P+R parkovišťneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
13. 9. 2018JUDr. Dominik Ferive věci První dny studentského jízdnéhopřednesena, interpelovaný nepřítomen
20. 9. 2018JUDr. Dominik Ferive věci občan se ptá: ceny jízdenekpřednesena, doplňující otázka
20. 9. 2018JUDr. Dominik Ferive věci občan se ptá: billboardy u dálnicpřednesena, bez doplňující otázky
25. 10. 2018Ing. Ondřej Polanskýve věci nelegálních billboardů u dálnicpřednesena, interpelovaný nepřítomen
25. 10. 2018Ing. Věra Kovářováve věci koloběžek v ulicíchneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Stanislav Blahave věci kanálu Dunaj - Odra - Labepřednesena, doplňující otázka
1. 11. 2018Zdeněk Podalve věci Cestování vlakempřednesena, bez doplňující otázky
1. 11. 2018JUDr. Dominik Ferive věci Vlakypřednesena, doplňující otázka
1. 11. 2018Mgr. Ivan Adamecve věci Dunaj - Odra - Labenepřednesena, vzata zpět
1. 11. 2018JUDr. Dominik Ferive věci Mostyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Marian Jurečkave věci Národní polygon a podpora rozvoje autonomního řízení a elektromobility.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Věra Kovářováve věci Patálie kolem mýtaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Dana Balcarováve věci vodní koridor DOLneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Mgr. Ivan Adamecve věci případné privatizace ČD Cargoneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Věra Kovářováve věci Zmatky v resortu dopravyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018JUDr. Dominik Ferive věci Uličkaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
1. 11. 2018Ing. Věra Kovářováve věci Jízdní řády v železniční dopravěneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
6. 12. 2018Ing. Marian Jurečkave věci Národní polygon a podpora rozvoje autonomního řízení a elektromobility.nepřednesena, propadla
6. 12. 2018Radek Kotenve věci stavba opravy D1nepřednesena, vzata zpět
6. 12. 2018RNDr. Jan Zahradníkve věci motorové vlaky jezdí po eliktrifik. tratíchpřednesena, interpelovaný nepřítomen
20. 12. 2018RNDr. Jan Zahradníkve věci selhání ŘSD na stavbě D3 u Českých Budějovicpřednesena, doplňující otázka
20. 12. 2018Ing. Ondřej Polanskýve věci dopravního kolapsu na D1 a zajištění pokračování stavbypřednesena, doplňující otázka
20. 12. 2018Ing. Dana Balcarováve věci Rekonstrukce železniční trati / Nádraží Vysočanypřednesena, doplňující otázka
20. 12. 2018Mgr. et Mgr. Jakub Michálekve věci Stav odstraňování billboardů u dálnicnepřednesena, propadla
24. 1. 2019Ing. Stanislav Blahave věci situace na českých železnicíchnepřednesena, vzata zpět
24. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Problematiky elektromobility, národního polygonu a autonomního řízenípřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 1. 2019Ing. Pavel Jelínekve věci Elektronická dálniční známkapřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Zvýšena úmrtnost na silnicích v roce 2018přednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
31. 1. 2019JUDr. Dominik Ferive věci Trať Moldava-Holzhaupřednesena, bez doplňující otázky
31. 1. 2019Radek Kotenve věci D1přednesena, doplňující otázka
31. 1. 2019Mgr. Ivan Adamecve věci přerušení stavby D11 Hradec Králové - Smiřicepřednesena, doplňující otázka
31. 1. 2019Ing. Stanislav Blahave věci situace na českých železnicíchnepřednesena, vzata zpět
31. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí.nepřednesena, propadla
31. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Ejpovický tunel.nepřednesena, propadla
31. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Bodovací systém.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
31. 1. 2019JUDr. Dominik Ferive věci Billboardyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
31. 1. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Situace na D11.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
31. 1. 2019Ing. Věra Kovářováve věci Dostavíme dálnice?neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 3. 2019Ing. Věra Kovářováve věci Životu nebezpečno na železnicipřednesena, doplňující otázka
7. 3. 2019Mgr. Petr Gazdíkve věci Oprava D1přednesena, doplňující otázka
7. 3. 2019Ing. Jana Krutákováve věci Truck park Lanžhotnepřednesena, vzata zpět
7. 3. 2019Ing. Vojtěch Munzarve věci prevence havárií na draháchnepřednesena, vzata zpět
7. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci SŽDC, problém starých nádražních budovpřednesena, interpelovaný nepřítomen
7. 3. 2019Ing. Jana Krutákováve věci Dálniční odpočívadlanepřednesena, vzata zpět
7. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcíneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Ejpovický tunelneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci Situace na D11.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019Ing. Miloslava Vostráve věci kontrolní systém slev jízdného pro děti, studenty a seniorypřednesena, doplňující otázka
14. 3. 2019Ing. Ondřej Polanskýve věci Hluková zátěž na D1přednesena, bez doplňující otázky
14. 3. 2019Ing. Vojtěch Munzarve věci problematiky D8neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019Ing. Ondřej Polanskýve věci Tendr na mýtný systémneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019JUDr. Dominik Ferive věci Slevy na jízdnémneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcíneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci ejpovický tunelneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 3. 2019Ing. Marian Jurečkave věci situace na D11neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
18. 4. 2019Ing. Patrik Nacherve věci Hromadné žaloby - problematika diesel gatepřednesena, interpelovaný nepřítomen
18. 4. 2019Ing. Jan Bartošekve věci dluhu Českých drahpřednesena, interpelovaný nepřítomen
18. 4. 2019Ing. Ondřej Polanskýve věci postup ve věci odstraňování nelegálních billboardůpřednesena, interpelovaný nepřítomen


ISP (příhlásit)