Interpelovaný doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.


DatumPoslanecVěcStav
28. 6. 2018Ing. Věra Kovářováve věci kulturních památekpřednesena, interpelovaný nepřítomen
1. 11. 2018Ing. Martin Kolovratníkve věci Rozpočet 2019 - položka ŽIVÁ KULTURApřednesena, interpelovaný nepřítomen
1. 11. 2018Lenka Kozlováve věci vila Fialaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
6. 12. 2018Ing. Tomáš Martínekve věci digitální restaurování filmů pomocí DRApřednesena, doplňující otázka
6. 12. 2018Ing. Věra Kovářováve věci Podpora kulturních památeknepřednesena, propadla
6. 12. 2018Ing. Martin Kolovratníkve věci Podpora živého umění - festivaly a divadla. Bude dostatek v rozpočtu?nepřednesena, vzata zpět
20. 12. 2018Ing. Věra Kovářováve věci Ministerstvo kultury a památník Jana Palachaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
24. 1. 2019Mgr. Jakub Jandave věci účasti na ideologických akcích KSČMpřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 1. 2019Ing. Markéta Pekarová Adamováve věci periodik národnostních menšinpřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 1. 2019Ing. Pavel Jelínekve věci Architektonická soutěž na SEFOpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 1. 2019Lenka Kozlováve věci zákon o veřejných kulturních institucíchpřednesena, bez doplňující otázky
31. 1. 2019Ing. Věra Kovářováve věci Podpora festivalůpřednesena, doplňující otázka
31. 1. 2019Mgr. Bc. Pavla Golasowskáve věci Ředitel Národní galeriepřednesena, bez doplňující otázky
31. 1. 2019Ing. Věra Kovářováve věci Zdanění církevní restitucípřednesena, doplňující otázka
7. 3. 2019Mgr. Mikuláš Peksave věci Pozice ČR ke Směrnici o copyrightu na společném digitálním trhupřednesena, interpelovaný nepřítomen
7. 3. 2019PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valentave věci Návrat korunovačních insignií z Vídněnepřednesena, vzata zpět
18. 4. 2019Ing. Lukáš Černohorskýve věci Selhávání v úseku státní památkové péčepřednesena, interpelovaný nepřítomen
18. 4. 2019Ing. Ondřej Polanskýve věci odvolání ředitele Národní galeriepřednesena, interpelovaný nepřítomen
18. 4. 2019Ing. Věra Kovářováve věci Prohlášení za kulturní památkupřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 5. 2019PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valentave věci úplnost českých korunovačních klenotůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 5. 2019Ing. Lukáš Černohorskýve věci Vysvětlení postoje MKČR k integraci systému státní památkové péče do státního stavebního úřadu.přednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 5. 2019Ing. Lukáš Černohorskýve věci V jaké fázi je příprava nového zákona o ochraně památkového fondu? A zda MKČR zvažuje změnu organizačního uspořádání státní památkové péče?přednesena, doplňující otázka
6. 6. 2019Mgr. Martin Baxave věci přípravy rozpočtu MK ČR na rok 2020 a výhledupřednesena, interpelovaný nepřítomen
6. 6. 2019Mgr. Martin Baxave věci výběrových řízení na ředitele NG a MUOneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
11. 7. 2019Mgr. et Mgr. Jakub Michálekve věci riziko nezákonnosti rozhodování ministra kulturypřednesena, interpelovaný nepřítomen


ISP (příhlásit)