Interpelovaná Ing. Jaroslava Němcová, MBA


DatumPoslanecVěcStav
25. 1. 2018PhDr. Olga Richterováve věci fungování úřadů práce - aktuální problémypřednesena, doplňující otázka
25. 1. 2018Mgr. Vít Rakušanve věci Problémy s uplatněním poukázek v rámci pomoci v hmotné nouzipřednesena, bez doplňující otázky
25. 1. 2018Ing. Jan Bauerve věci vyplácení příspěvku na živobytípřednesena, doplňující otázka
1. 3. 2018Mgr. Vít Rakušanve věci Problémy s uplatněním poukázek v rámci pomoci v hmotné nouzinepřednesena, omluvena
1. 3. 2018PhDr. Olga Richterováve věci novela zák. č. 108/2006 Sb. - plánujete změny v příspěvku na péči, sociálních službách a jejich druzích, úhradě nákladů za poskytování soc. služeb či v podmínkách poskytování sociálních služeb?přednesena, doplňující otázka
1. 3. 2018Ing. Dana Balcarováve věci invalidní důchody pro mladé psychiatrické pacientynepřednesena, propadla
1. 3. 2018PhDr. Olga Richterováve věci Velké potíže ve fungování Úřadů práce - přibývání žadatelů o dávky Státní sociální podpory, nárůst administrativy, obrovský podstav, časté změny pokynů (konkrétně to, zda se mají či nemají započítávat do nákladů na bydlení paušální platby)neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
12. 4. 2018Ing. Jan Bauerve věci sourozenců Michálkovýchpřednesena, interpelovaný nepřítomen
12. 4. 2018Lukáš Koláříkve věci odložení e-neschopenkypřednesena, interpelovaný nepřítomen
12. 4. 2018PhDr. Olga Richterováve věci prevence odebírání dětí kvůli bydlení od MPSVpřednesena, interpelovaný nepřítomen
12. 4. 2018JUDr. Ondřej Veselýve věci metodická příručka MPSVpřednesena, interpelovaný nepřítomen
12. 4. 2018Mgr. Bc. Pavla Golasowskáve věci Financování neziskových organizacípřednesena, interpelovaný nepřítomen
12. 4. 2018Mgr. Bc. Pavla Golasowskáve věci Metodická příručka pro kurátoryneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
19. 4. 2018PhDr. Olga Richterováve věci změny v počtech dětí do tří let v ústavní péčipřednesena, doplňující otázka
19. 4. 2018Mgr. Jan Farskýve věci návštěvy pracovníků OSPODpřednesena, bez doplňující otázky
19. 4. 2018Mgr. Bc. Pavla Golasowskáve věci Metodické příručky pro kurátorypřednesena, interpelovaný nepřítomen
19. 4. 2018Ing. Miroslav Kalousekve věci jaderné elektrárny Búšehrpřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 5. 2018Mgr. Jan Čižinskýve věci Připravované nebezpečné úpravy podpory bydlenípřednesena, doplňující otázka
24. 5. 2018Ing. Jana Krutákováve věci Podpora rodin dětí s onkologickým onemocněnímpřednesena, doplňující otázka
31. 5. 2018Mgr. Tereza Hyťhováve věci zajištění automobilů pro elektrické vozíkypřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018Mgr. Mikuláš Peksave věci Rozšiřování sociálně vyloučených lokalitpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018Mgr. Jan Čižinskýve věci Připravované omezení podpory bydlení ze strany MPSVpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018PhDr. Olga Richterováve věci chystané změny dávkových systémůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018Petr Dolínekve věci odměňování veřejných zaměstnancůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018Ing. Markéta Pekarová Adamováve věci zaměstnávání OZPpřednesena, interpelovaný nepřítomen
31. 5. 2018Mgr. Bc. Pavla Golasowskáve věci Metodická příručka pro kurátorynepřednesena, vzata zpět
31. 5. 2018Petr Dolínekve věci snížení doplatků na bydleníneprednesena, uplynuti casu pro interpelace


ISP (příhlásit)