Návrh pořadu 3. schůze

Od 23. 7. 1996 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 9/  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ - prvé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám   

 2. 8.

  Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1996   

 3. 9.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 4. 10.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky   

 5. 11.

  Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 6. 12.

  Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky   

 7. 13.

  Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 8. 14.

  Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky   

 9. 15.

  Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy