Návrh pořadu 4. schůze

Od 29. 9. 2006 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů   

  2. 2.

    Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby