Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 10. 12. 2013 14:00 do 19. 12. 2013 14:00
Aktuální stav k 19. 12. 2013, 13:20


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.Út 10. 12., 1. bod

  Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely   

 2. 2.Út 10. 12., 3. bod

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 3. 3.Út 10. 12., 4. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 4. 4.Út 10. 12., 5. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 5. 5.Út 10. 12., 6. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 6. 6.Út 10. 12., 7. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 7. 7.Út 10. 12., 8. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 8. 8.Út 10. 12., 9. bod

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 9. 9.Út 10. 12., 10. bod

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 10. 10.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 11. 11.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 12. 12.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 13. 13.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 14. 14.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 15. 15.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací   

 16. 16.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 17. 17.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zákony - druhé čtení

 1. 18.Po 16. 12., 3. bod

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 2. 20.Út 10. 12., 2. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 3. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 4. 22.Út 10. 12., 3. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 5. 23.Út 10. 12., 1. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 24.Út 10. 12., 4. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 7. 25.Út 10. 12., 5. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 8. 26.Út 10. 12., 6. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 9. 27.Út 10. 12., 7. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 10. 28.Út 10. 12., 2. bod v 16 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 29.Čt 12. 12., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 30.Čt 12. 12., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 31.Čt 12. 12., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 33.Čt 12. 12., 1. bod dopoledne

  Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny   

Zákony - třetí čtení

 1. 34.Čt 19. 12., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 35.Čt 19. 12., 4. bod dopoledne

  Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 7/  (vzato na vědomí)  

 2. 36.Čt 19. 12., 5. bod dopoledne

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/  (schváleno)  

 3. 37.Čt 19. 12., 6. bod dopoledne

  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016 /sněmovní tisk 9/  (schváleno)  

 4. 38.Čt 19. 12., 7. bod dopoledne

  Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/  (schváleno)  

 5. 39.

  Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/  (schváleno)  

 6. 40.Po 16. 12., 1. bod

  Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny   

 7. 41.Čt 19. 12., 1. bod dopoledne

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze   

 8. 42.Čt 19. 12., 8. bod dopoledne

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody      (odročeno, přerušeno)

 9. 43.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 10. 44.

  Ústní interpelace   

 11. 45.Čt 12. 12., 5. bod dopoledne

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 46.Po 16. 12., 2. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 47.Čt 19. 12., 2. bod dopoledne

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 48.

  Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny   

 3. 49.Čt 19. 12., 9. bod dopoledne

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 4. 50.Čt 19. 12., 10. bod dopoledne

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze