Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak

22. 5. 2024

Vernisáž proběhne ve středu 22. května od 16:00 ve Dvoraně.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Ruka pro život, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Pomáhá uživatelům služeb začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Provozuje denní stacionáře v Praze, Brně a Litomyšli. Mezi klienty převažují lidé vyžadující vysokou míru pomoci a specializované podpory.

V roce 2016 navázala Ruka pro život spolupráci s významným fotografem Jindřichem Štreitem. Ten v průběhu let fotografoval uživatele sociálních služeb. Výsledkem tohoto projektu je putovní výstava fotografií s názvem Ruku v ruce - Touha je zázrak, která byla poprvé představena v únoru 2017 v Janáčkově divadle v Brně. 

Společným cílem Ruky pro život a Jindřicha Štreita bylo prezentovat výstavu ve veřejném prostoru a otevřít tak celospolečenský dialog o životě lidí s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Jde o lidi, které projevy jejich jinakosti odsunuly na okraj společnosti. Často tak se svými nejbližšími žijí v sociální izolaci nebo pro nedostatek specializovaných sociálních služeb byli dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích.

Ruku v ruce – Touha je zázrak je výstava uměleckých fotografií, které zachycují obyčejný život neobyčejných lidí.

Záštitu nad výstavou převzala paní Věra Kovářová.

Výstava je k vidění do 12. června.Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024) Jindřich Štreit. Ruku v ruce - Touha je zázrak (22.05.2024)
ruku v ruce.pdf (Dokument PDF, 83 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)