Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči

Předseda

Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter

Místopředseda

Bc. Lucie ŠafránkováISP (příhlásit)