Sněmovní tisk 116/0
Novela z. o státní sociální podpoře

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011600.pdf (Dokument PDF, 327 KB)t011600.docx (Dokument DOCX, 44 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0116a0.pdf (Dokument PDF, 297 KB)t0116a0.docx (Dokument DOCX, 37 KB)

Rozesláno poslancům

5. ledna 2022 v 16:17
ISP (příhlásit)