Usnesení PS č. 961

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 582/ – třetí čtení (4. března 2020)
ISP (příhlásit)