Sněmovní tiskyProjednáváno VZP

Celkem nalezeno 28 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevNavrhovatelZpravodaj VZPUsnesení VZPStav projednávání
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Markéta Pekarová Adamová13/3 (přerušuje projednávání)
13/6 (pozměňovací návrhy)
13/8 (stanovisko)
Schváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVláda - ministr živ. prostředíIng. Dana Balcarová15/1 (přerušuje projednávání)
15/3 (pozměňovací návrhy)
Schváleno, 93/2018 Sb.
 16/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2016ministr živ. prostředíRNDr. Jan Zahradník16/1 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Karel Tureček45/3 (pozměňovací návrhy)
45/5 (stanovisko)
Schváleno, 113/2018 Sb.
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyministr živ. prostředíIng. Jaroslav Holík96/2 (doporučuje schválit)Schválena, 21/2019 Sb. m. s.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Eva Fialová172/1 (pozměňovací návrhy)
172/4 (stanovisko)
Schváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Dana Balcarová173/1 (doporučuje schválit)
173/3 (stanovisko)
Schváleno, 98/2019 Sb.
 178/0 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017min.zemědělství,min.živ.prost.Ing. Karel Tureček178/2 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 321/0 Novela z. - stavební zákonBirke J. a dalšíMgr. Jan Čižinský321/4 (přerušuje projednávání)
321/6 (doporučuje schválit)
Schváleno, 312/2019 Sb.
 355/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2017ministr živ. prostředíRNDr. Jan Zahradník355/1 (doporučuje vzít na vědomí)Čtení
 408/0 Novela z. o lesích (lesní zákon)Vláda - ministr zemědělstvíIng. Karel Tureček408/2 (přerušuje projednávání)
408/4 (pozměňovací návrhy)
Schváleno, 314/2019 Sb.
 483/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Dana Balcarová483/2 (přerušuje projednávání)
483/3 (doporučuje schválit)
Schváleno, 1/2020 Sb.
 508/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRFilip V. a dalšíIng. Karel Tureček508/3 (přerušuje projednávání)2. čtení - obecná rozprava
 514/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EUVláda - ministr zemědělstvíKarla Maříková514/2 (přerušuje projednávání)
514/4 (záznam z jednání)
Schváleno, 501/2020 Sb.
 526/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRVýborný M. a dalšíIng. Karel Tureček526/3 (přerušuje projednávání)2. čtení - obecná rozprava
 531/0 Novela z. - horní zákonVláda - min. prům. a obchoduIng. Pavel Pustějovský531/3 (přerušuje projednávání)
531/4 (doporučuje schválit)
Schváleno, 88/2021 Sb.
 549/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobodKrutáková J. a dalšíIng. Karel Tureček549/3 (přerušuje projednávání)2. čtení - obecná rozprava
 556/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVláda - min.zeměd.,min.živ.prostředíIng. Karel Tureček556/3 (přerušuje projednávání)
556/4 (pozměňovací návrhy)
Schváleno, 544/2020 Sb.
 676/0 Vl.n.z.o odpadech - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Jan Schiller676/3 (přerušuje projednávání)
676/5 (procedurální usnesení)
676/7 (pozměňovací návrhy)
676/10 (stanovisko)
Schváleno, 541/2020 Sb.
 677/0 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EUVláda - ministr živ. prostředíIng. Jana Krutáková677/3 (přerušuje projednávání)
677/5 (pozměňovací návrhy)
677/7 (pozměňovací návrhy)
677/10 (stanovisko)
Schváleno, 542/2020 Sb.

1 2ISP (příhlásit)