Sněmovní tiskyProjednáváno VSP

Celkem nalezeno 61 tisků. (3. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevNavrhovatelZpravodaj VSPUsnesení VSPStav projednávání
 929/0 Změny z roku 2018 k Úmluvě MOP o práci na mořimin. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová929/1 (doporučuje vzít na vědomí)Čtení
 944/0 Novela z. o zdravotních službáchJuchelka A. a dalšíIng. Hana Aulická Jírovcová944/2 (doporučuje schválit)3. čtení
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytovýchBirke J. a dalšíPhDr. Olga Richterová, Ph.D.952/3 (přerušuje projednávání)
952/4 (přerušuje projednávání)
952/8 (přerušuje projednávání)
952/10 (přerušuje projednávání)
952/11 (komplexní pozmněňovací návrh)
2. čtení - obecná rozprava
 961/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.Vláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová961/1 (doporučuje schválit)
961/4 (přerušuje projednávání)
961/5 (stanovisko)
961/7 (stanovisko)
Schváleno, 329/2021 Sb.
 997/0 Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 - RJVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová997/1 (doporučuje schválit)
997/3 (stanovisko)
Schváleno, 469/2020 Sb.
 1006/0 N. z. o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku - RJRakušan V. a dalšíPaedDr. Alena Gajdůšková1006/2 (nesouhlas)2. čtení - obecná rozprava
 1010/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníBěhounek J., Kaňkovský V.MUDr. David Kasal, MHA1010/2 (doporučuje schválit)2. čtení - obecná rozprava
 1025/0 Novela z. o zaměstnanostiVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Lenka Dražilová, MBA1025/1 (pozměňovací návrhy)
1025/4 (doporučuje schválit)
1025/6 (stanovisko)
1025/8 (stanovisko)
Schváleno, 248/2021 Sb.
 1048/0 Vl.n. z. o úpravách poskytování ošetřovnéhoVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová1048/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 438/2020 Sb.
 1061/0 Vl.n.z. o některých úpravách v oblasti dávekVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová1061/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 437/2020 Sb.
 1104/0 Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanostiVláda - min. práce a soc. věcíIng. Jan Bauer1104/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 586/2020 Sb.
 1116/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová1116/1 (pozměňovací návrhy)
1116/3 (stanovisko)
Schváleno, 285/2021 Sb.
 1122/0 Novela z. o některých úpravách v oblasti dávekVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Marek Novák, MBA1122/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 40/2021 Sb.
 1143/0 Novela z. o sociálních službáchPastuchová J. a dalšíMUDr. David Kasal, MHA1143/2 (doporučuje schválit)
1143/4 (stanovisko)
Zamítnuto Senátem
 1144/0 Novela z. o sociálních službáchPastuchová J. a dalšíMUDr. David Kasal, MHA1144/2 (doporučuje schválit)2. čtení - obecná rozprava
 1153/0 Vl.n.z.o mimořádném přísp.zaměstnanci při nařízené karanténěVláda - min. práce a soc. věcíPaedDr. Alena Gajdůšková1153/1 (doporučuje schválit)Nepřijato
 1171/0 Vl. n. z. o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténěVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Jana Pastuchová1171/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 121/2021 Sb.
 1172/0 Vl.n.z.o některých dalších úpravách v obl.SSP a př.na péčiVláda - min. práce a soc. věcíBc. Lucie Šafránková1172/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 136/2021 Sb.
 1176/0 Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206min. práce a soc. věcíMgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.1176/1 (bere na vědomí)Čtení
 1205/0 Novela z. o mim.přísp.zaměstnanci při nařízené karanténěVláda - min. práce a soc. věcíMgr. Roman Sklenák1205/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 182/2021 Sb.

1 2 3 4ISP (příhlásit)