Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 13. schůze

13. schůze (2., 3., 4., 5. září 1997)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení

Projednávání (2. září 1997)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Projednávání (2. září 1997)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Projednávání (2. září 1997)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (2. září 1997)
Projednávání, část č. 2 (3. září 1997)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. září 1997)
Projednávání, část č. 2

6. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Projednávání (3. září 1997)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení

Projednávání (3. září 1997)

9. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (3. září 1997)

10. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. září 1997)

11. Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru

Projednávání (3. září 1997)

12. Informace vlády o povodňové situaci

Projednávání, část č. 1 (4. září 1997)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (5. září 1997)

13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

Projednávání (4. září 1997)

14. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) /sněmovní tisky 38/7 a 38/8/ - vrácený Senátem

Projednávání (3. září 1997)

15. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., /sněmovní tisky 101/6 a 101/7/ - vrácený Senátem

Projednávání (3. září 1997)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Projednávání (3. září 1997)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Projednávání (3. září 1997)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Projednávání (3. září 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Projednávání (3. září 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - třetí čtení

Projednávání (5. září 1997)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení

Projednávání (5. září 1997)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (5. září 1997)
Projednávání, část č. 2

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

Projednávání (5. září 1997)

25. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Projednávání (5. září 1997)

26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Projednávání (5. září 1997)

27. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu

Projednávání (5. září 1997)

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (4. září 1997)

30. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády, přičemž odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců budou zařazeny jako úvodní bod jednacího dne ve čtvrtek 4. září 1997 a pro ústní interpelace poslanců na členy vlády se vyčleňuje doba v týž den od 16.00 hodin do 18.30 hodin.

Projednávání (4. září 1997)Přihlásit/registrovat se do ISP