Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 13. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 13. schůze, 3. září 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.02 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Karel Machovec
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 10.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.18 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


6. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Novák
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Mach
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.08 hod.)
(Schůze opět zahájena v 11.15 hodin.)


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Exner


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Jana Gavlasová
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.18 hodin do 13.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.45 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vilém Holáň
Pan ministr a poslanec Jan Ruml navrhl zkrácení lhůty o 20 dnů pro projednání předloženého návrhu smlouvy ve výboru Poslanecké sněmovny. Rozhodneme o tomto návrhu rovněž v hlasování. Bude to hlasování č. 48, které jsem zahájil a táži se


11. Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Roman Češka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Šafařík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.55 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


14. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) /sněmovní tisky 38/7 a 38/8/ - vrácený Senátem

Poslanec Michal Prokop
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ivan Mašek


15. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., /sněmovní tisky 101/6 a 101/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Zdeněk Jičínský


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Ministr financi ČR Ivan Pilip
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jan Vik
Ministr financí ČR Ivan Pilip


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Novák
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Špidla


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Pavel Maixner


9. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena ve 20.05 hod.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP