6.

Páni Čeští a Morawští, hojně w Praze i we krajích shromáždění, osmerým w táž slowa wyhotoweným psaním a přiwěšením 452 pečetí, horliwě domlauwají Otcům zboru Konstanského pro upáleni M. Jana z Husince a wězení M. Jeronyma  z Prahy.

W Praze (i jinde), 1415, 2 Sept. sl. (Ze sauwěkého překladu [Psaní toto, půwodně latině psané, tištěno w témž jazyku několikráte w aktách zboru Konstanského. Srw. Časopis Česk. Museum. 1834, str. 325—334.])

List pánuow Českých a Morawských do Konstancie.

Najpoctiwějším w Kristu otcóm a pánóm, panóm kardinálóm, patriarchóm, arcibiskupóm, biskupóm, legátóm, doktoróm, mistróm i wšemu zboru Konstanskému:

My Čeněk z Weselé a z Wartenberka, najwyšší purkrabie Pražský, Lacek z Krawař, hajtman markrabstwie Morawského, Boček starší Kunstatu a z Poděbrad, Wilém ze Zwieřetic, Jan starší z Jindřichowa Hradce, Jindřich z Wartenberka, purkrabie na Králowé Hradci, Mikeš  z Potenšteina a  na  Žampachu,  Jindřich  Škopek z Dubé, Oldřich ze Hradce, Jan mladší z Opočna, Smil ze Šternberka, Hynek Krušina z Lichtenburka, Boček mladší z Kunstatu, Bawor z Potenšteina, Jan Puška z Kunstatu, Jan z Lomnice, Milota  z Krawař, Herman z Lanšteina, Jan  z Rožmitála, Póta z Častolowic, Zdislaw ze Zwieřetic, Wilém z Potenšteina, Wok z Walšteina, Wáclaw ze Zwieřetic, Petr ze Zwjeřetic, Arnošt z Richenburka, Jan z Wlašimě, Jan z Lanšteina, Zdeněk Medek z Týnce, Zdeněk z Rožmitála, Mikuláš z Walšteina, Petr z Janowic a z Chlumce,Jan z Košumberka, Mikuláš z Mochowa a z Rožďalowic.

(II) Mikuláš starší z Ledče, Mikuiáš mladší z Ledče, Sigmund z Milošowic, Wáclaw z Ostrowa, Bohuslaw z Kozle, Jan z Onšowa (?), Ďětřich ze Studeného, Jan ze Studeného, Alšík z Martinic, Mladota z Dobré Vody, Milota z Bohdánče, Mikšík z Hórky, Vikeř z Jenišowic, Wáclaw  ze Sulislawic, Erasim  z Otročic, Leonard   z Kněžowic (?), Bohuněk z Borowice, Bolek z Dalčowic, Wítek ze Zhoře, Mlýnek ze Sedmpanów, Wilém ze Sútic; Matěj ze Sútic, Odolen ze Slúpna, Jaroš z Proseče, Diwiš z Pertoltic, Wawřinec z BohdánĎe, Jan z Proseče, Perkneř z Ostrowa, Wojtěch z Ostrowa, Jan ze Zbraslawic, Smil ze Šwábinowa, Jan z Tuněchod, Petr ze Kšel, Albert z Nelechowa, Dětřich ze Lhotic, Předbor ze Speřic, Oneš z Kamenice, Jindřich z Leštiny, Wáclaw z Dobrowitowa, Maršík ze Skály, Ruprecht z Okrúhlic, Jindřich z Rakowic, Wítek ze Žehušic, Jan ze Žinian, Bohunek z Proseče, Léwa z Lukého, Přech ze Žinian, Markwart z Kojkowic (?), Wáclaw ze Smiřic (?), Mikuláš z Pohled, Petr z Pohled, Wáclaw z Poklep, Jan z Leskowic, Jindřich z Čachowic, Mikeš z Petrowic, Markwart ze Lhotic, Wáclaw ze Lhotic, Maršík z Alberowic, Pešík z Alberowic, Chýna z Košetic, Petr z Miletína, Slawek z Komorowic, Mikuláš z Jieřic, Jan z Bystrého, Mikuláš z Třebetic, Jan z Polné, Štěpán z Wyčap, Hanušek z Běstwiny, Beneš ze Wlatic, Mikuláš ze Wlatic, Petr z Wyčap, Jan z Ostrožna, Hertwik ze Spačic, Racek z Wrdowa, Martin z Dašic, Chwalek z Hostowic, Lider z Hórek, Wejkl ze Semitěše, Jan ze Suchotlesk, Procek z Chořowa, Albrecht ze Šebestianic, Jan z . . . . . (?), Oldřich z Dobrowitowa, Zdich ze Lhoty, Matěj z Chajstowic, Wilém z Ostrowa, Jan z Bušewsi (?), Jan z Wrbky, Jošt ze Zhoře, Brúm z Bielé, Bartolomej z Dobréwody, Zdeněk z Přímilowic, Martin ze Zdeslawic, Záwiše ze Zdeslawic, Petr z Brlohu, Zdisslaw z Dobrévody, Chýna z Pawlowa, Předbor ze Lhotic, Kuneš z Pawlowa, Jindřich z Dobrowitowa.

(III) Petr z Malowic, Jan z Malowic, Sigmund z Malowic, Petr z Pacowa, Jan z Kraselowa, Petr z Drslawic, Lipolt ze Žimutic, Jan ze Hrádku, Hrdoň z Kraselowa, Jan  z Dobronic,  Wlach  ze Březie, Wilém  z Mlaďowic, Hynek  z Dražowa, Ctibor z Wesce, Mikuláš z Dohromilic, Filip z Želče, Petr z Radimowic, Bušek že Wzdietowa, Wilém ze Skalice, Lipolt z Ustupenic, Přibíček z Ustupenic, Bušek z Drahowa, Jindřich z Drahowa, Wilém z Mašowic, Jan z Wilémowic, Jošt z Želče, Mikuláš z Wilémowic, Pešík ze Wzdietowa, Petr z Dubu, Jan ze Brzawého, Wíta z Brzawého,  Wich ze Sla . ., Mikuláš z Polánky, Lipolt z_Morawce, Jan ze Štítného, Berieš ze Stranné, Přibík  z Choluni(?), Albrecht Rót z Dírného, Mikuláš Rót z Dírného, Leonard  ze Mnichu, Mikuláš ze Mnichu, Chwal  ze Ždiáru, Jan ze Smilkowa, Rinart  ze Wřesné, Erasim z Nietowic, Jošt z Pošny, Hrdoň z Roztětow (?), Jaroslaw z Wojkowa, Jan ze Skopytec, Petr ze Skopytec, Pelhřim ze Skopytec, Petr ze Dworce, Ctibor ze Hwozdně, Bohuslaw z Nemyšle, Jan z Radenína, Jan z Tožice, Hon z Kozmic, Wilém z Tožice, Štěpán z Čestic, Wáclaw z Todně, Jan z Předslawic, Wilém ze Želčowic, Petr z Tisowé, Protiwa z Udimě, Petr z Wesce, Boček z Myslikowic, Mraček z Radimowic, Oldřich z Dobromeřic, Beneš ze Střéteže, Beneš ze Strkowa, Wojtěch ze Strkowa, Lew ze Zálužic, Mrakeš ze Střéteže, Prokop z Chotčína, Mikuláš z Kratošic, Sigmund z Dobromilic, Bohuněk z Dětřichowic, Petr z Jablaně, Jan z Wrchotic, Přibík z Měkowic, Jindřich ze Stropnic, Jan z Ratibořic, Petr z Ratibořic, Litwin z Prudic,. Wáclaw ze Smilkowa, Mrakeš z Petrowic, Jindřich z Bukowě, Otrad z Nezwěstowic, Jan z Radostic, Swašek z Podolé, Oldřich ze Mníšku, Kuneš z Tučap, Wáclaw ze Zwěřince, Jan z Chotěmic, Albrecht z Těchobuze, Bušek z Jedlan, Mátěj z Plasné, Přibíček ze Hlasiwa, Jan z Budislawi, Wáclaw z Mezného, Jan ze Samosol, Jindřich z Horowic.

(IV) Wilém z Wlašimě, Jan řečený Wawák z Wlkowa,  Hašek  z Lukawice, Mikuláš z Bělušowic, Wáclaw z Honbic, Mikuláš z Koloděj, Jan z Přepich, Martin ze Synčan, Wáclaw z Hostowic, Štěpán z Dwekačowic, Jan z Ostrožna, Jiří z Tilčic (?), Jan z Popowic, Jan Rúbik z Holetína, Maršík z Mikulowic, Jan z Koloděj, Jan z Předwořic, Jan ze Krečína(?),   Jan ze Ždanjc, Jiří ze Lhotky, Wáclaw  ze Sobčic, Boreš z Poděhus, Mikuláš  z Barchowa jinak z Dašic, Habart z Lomnice jinak  z Morawan, Wilém z Košumberka jinak ze Chlumu, Matěj řečený Holec z Nemošic, Jan z Rúsinowa, Hlawáě z Komárowa, Stibor z Markwartic, Jan starší z Lukawice, Kuneš z Hoberka(?), Beneš z Jezerowa (?),  Jan řečený  Holec z Nemošic,  Diviš   z Košumberka jinak ze Chlumu, Wáclaw z Choltic, Jan Kawalec z Žumberka, Jan ze Zigin (?), Wáclaw ze Slawikpwa, Albrecht z Bietowan, Oldřich z Holišowic,  Beneš  Rúbík  ze Synčan, Wawřinec ze Mnětic, Prokop z Jeníkowa, Beneš řečený Brázda z Domanic, Bernhart z Jestřebie, Póta z Lukawice, Arnošt ze Syreček (?), Jan z Pašic, Beneš z Robús, Mikuláš ze Křiwé (?), Něpr z Pole, Jan řečený Těchlowec z Dobřiekowa, Petr Brázda ze Srbec, Petr z Habrowa, Bohuněk z Holišowic, Jan z Markwartic, Bůžek  z Mezilesic, Jan z Rosic, Chomata ze Studence,   Kuneš  ze Třibřich, Jan  z Lipky, Bohuněk z Počapel, Ctibor z Jenišowic, Prokop z Hořiněwsi, Zdeněk z Radyně, Mauric z Dolan, Pawlík z Hostowic, Materná z Turowa, Jan z lwanowic, Mauric z Blatna, Jan ze Seslawic, Wilém z Heřmanic, Jan z Hoskowic,  Filip  ze Synčan, Wilím z Holišowic, Jindřich z Púchobrad, Mikuláš ze Seslawic, Jan Rúbík ze Synčan, Wáclaw z Třeběšic, Petr z Nabočan, Jan z Wlčnowa, Mikuláš   z Poděhus jin. ze Slúpna, Jan mladší z Lukawice  jin. z Přesečna, Hertwik z Ostrožna jin. z Rúsinowa.

(V) Lacek z Krawař, hajtman markrabstwie Morawského, Wilém z Pernšteina, Jan z Lomnice,  najw.  komorník  desk  Brněnských,  Petr  z Krawař  a ze Strážnice, najw. komorník desk Olomuckých, Hanuš z Lipé, najw. maršálek král. Českého, Waněk z Boskowic a z Čěrnéhory, Jan z Bietowa, Aleš z Kunstatu a z Rajic, Jaroslaw ze Šternberka a z Weselé, Wok z Holšteina, Erhart mladší Puška z Kunstatu, Sigmund á Milota bratřie z Křižanowa, Petr ze Sowince, Kuněk z Drahotúše, Štěpán z Wartenberka, Dobeš z Cimburka, Milota z Tworkowa, Jindřich z Walšteina, Jan Ozor z Boskowic, Jindřich z Lipé, Arkleb z Weteřowa, Jimram Dúbrawka z Dúbrawice. Zbyněk z Dúbrawicé, Zbyněk ze Strálek.

(VI) Mikšík z Malenowic, Oldřich ze Wranic, Čeněk z Šárowa, Markwart z Jekowa, Bužek z Wlachowic, Zich z Nedachlebic, Hereš z Welečína (?), Hynek z Košikowa, Kašpar ze Šwanfeldu, Wojslaw z Těchanowic, Markwart z Lučan, Mikuláš z Břečkowic (?), Herteš zé Stehelce (?), Diek z Koběřic (?), Oneš z Lipiny, Petr Hecht z Turowic (?), Mikuláš z Heršic, Franc z Pelhřimowa, Beneš z Opatowic, Markwart z Walowa, Jan ze Smrdowic, Benek ze Lhenic (?), Gabriel ze Suchéhopole, Petr z Přeraze, Ješek z Liboswár, Špalek z Očína.                                                                                                      

(VII) Sazema z Tosowa, Mikuláš z Haly, Smil z Heroltic, Zbyněk purkrabí na Meziříčí,  Mikuláš z Tichowic, Franěk z Polic, Jan Skusský(?), Štefek purkrabí na Náměšti, Jan z Odrody, Wlček z Okarce, Wajs z Tasowa, Sabart(?) z Rudolce, Beneš z Rudolce, Haras z Týnce, Matauš  ž Baliny, Hroch z Řehořowa, Beneš ze Sardik (?), Jan ze Lhotky, Jetřich ze Braňsud, Sigmund ze Braňsud, Michal z Tichowic, Waněk z Opatowé, Dobeš z Opatowé, Bohuše z Widonína, Jan ze Spalé, Jan z Nuznic, Jiří ze Kmenice.

(VIII) Jedel z Rúsowan, Beneš z Trabenic(?), Drslaw z Nakel, Oldřich z Rakodowa, Bohuněk z Wratišowce, Rinart ze Třenic, Předbor ze Třenic, Wolfart z Pawlowic, Stach ze Hlad, Ješek z Draždowa, Štefek z Rakodowa, Diwa ze Šišmy (?), Jan z Tasowa, Racek z Wýškowa, Zdeněk z Wěžek, Parcifal z Náměští, Jan z Peterswaldu, Zbilut ze Klecan, Wáclaw z Lodenice, Čeněk z Mošnowa, Petr řečený Němček ze Zahorowic, Racek z Kunwaldu, Jindřich z Žeranowic, Wáclaw z Kukwic, Jindřich z Týna, Ješek z Jestřebie, Erasim z Widowic(?), Oldřich z Rokowa, Wáclaw ze Slatiňan, Jan z Čiežowa, Jan Donát z Polomie, Mikeš Donát z Polomie, Jan z Kroměšína, Jan z Utěchowa, Mikuláš ze Studénky, Petr Černý ze Štítowic, Mateska z Wyklek, Jan z Hyncendorfu, Bareš Hládek ze Zámrsk, Jan Drn ze Zachowic; Záwiše z Hyncendorfu, Dražet ze Hrádku, Dobeš z Tisé, Jan z Krumsína, Rús z Doloplas, Drlík z Bielé, Wladek ze Skřině, Jan z Richenburka, Jan ze Zwole, Pardus z Žeranowic, Ješek ze Štítowic, Jan z Řimic, Oldřich ze Lhoty, Aleš Kabát z Wýškowic:

urození páni a šlechtici najkřesťanštějšieho králowstwie Českého a najjasnějšieho markrabstwie Morawského: žádost wšeho dobrého a zachowáwánie přikázaní pána Ježíše Krista.

Poněwadž práwem přirozeným i božským každému jest přikázáno, jinému to činiti, což sobě chce, a jest zapowěděno, jinému činiti, cožby sobě nechtěl učiněnu býti; (nebo pán Kristus powěděl: "wšecko, cožkoli chcete, aby wám činili lidé, wy totéž čiňte jim, w tom zajisté záležie zákon i proroci"; a Pawel sw. die: "plnost zákona jest milowánie, a wšeliký zákon w jedné řeči se zawierá, totiž, milowati budeš bližnieho swého, jako se samého)": protož my k zákonu božskému a milowání bližnieho jakž muožeme s boží pomocí prohlédajíce, k našemu najmilejšiemu bližnímu dobré paměti; poctiwému mistru Janowi Husowi, swatého písma bakaláři dokonalému a kazateli křesťanském, čtenie swatého (se přiswědčujeme); jehož před sím we zboru Konstanském, newieme kterým duchem jsúc wedeni, an se neseznal, ani hodně, jakžby slušelo, přemožen, žádní také proti němu nejsú dowedeni ani okázáni bludowé ani kacieřstwa, ale toliko k neprawým, falešným, nezbedným žalobám, osočení a nabádání jeho mistra a králowstwie našeho i markrabstwie Morawského úhlawných nepřátel a zrádcí, jej jakožto kacieře neústupného odsúdili ste, odsúzeného ukrutnú a najmrzutější smrtí usmrtiwše, na našeho králowstwie a markrabstwie Morawského a nás wšech wěčnú zlú powěst a zmazánie; jakož pak najjasnějšiemu kniežeti a pánu, panu Sigmundowi Římskému, Uherskému a t. d. králi, dědici a pánu našemu budúciemu, psaní naše do Konstancie jsme poslali, kterážto také we scházeních wašich čtena jsú a oznámena, a kteráž tuto mieti chceme za wložena, a ta jakož slyšíme, k naší hanbě a potupě, do ohně jste uwrhli. Již pak i nynie wašemu otcowstwí o mistru Janowi Husowi listy naše zjewné sme poslali, swobodně srdcem i usty wyznáwájíce i oswědčujíce, že on mistr Jan Hus byl owšem člowěk dobrý, sprawedliwý a křesťanský, od mnohých let w našem králowstwí žiwotem, ctnostmi a powěstí chwalebně zachowalý a shledaný; zákon i také boží nowého a starého zákona podlé wýkladow swatých doktorów wěrně kázali, nás i naše poddané líčily a welmi mnoho písem zuostawil, wšeliké bludy i kacieřstwa přewelmi stále hyzdil a nás a wšecky Kristowy wěrné, abychom ty w mrzkosti měli, ustawičně a wěrně napomínal; ku pokoji také a lásce, podlé swé možnosti, slowem, skutkem i písmem s pilností wedl; tak že nikdy sme neslyšeli ani rozuměti mohli, přiložiwše k tomu welikú pilnost, by předepsaný mistr Jan Hus který blud neb kacieřstwie na swých kázáních učil, kázal nebo kterým během jistil, nebo nás a naše poddané buď slowem neb skutkem kterým pohoršil; nébrž milostiwě a tiše w Kristu jsa žiw, wšecky k zachowání zákona božieho a swatých otców ustanowení pro wzdělánie swaté matky cierkwe a pro spasenie bližních, pokud jest mohl, slowem i skutkem se wší pilností napomínal. Ještě pak na tom nebylo dosti, co jest k hanbě našeho králowstwie a markrabstwie, učiněno: ale nad to poctiwého mistra Jeronyma z Prahy, muže weliké wýmluwnosti a řeči příjemné, mistra sedmera umění a milowníka múdrosti owšem oswieceného, newiděwše ho, neslyšewše ani přemohše, ale k samému jeho i nás zrádci neprawému osočení, beze wšie milosti jali ste, do wězení wsadili i ztrápili, a již snad jako i mistra Jana Husi přeukrutnú smrtí zamordowali jste. Přes to, což s přielišnú bolestí prawieme, k nám došlo a z wašeho psanie béřeme žřejmě, kterak někteří, utrhači, bohu i lidem nelibí, a našeho králowstwie i markrabstwie nepřietelé a zrádce, před wámi a před waším zborem nás králowstwie i markrabstwie přewelmi těžce a nešlechetně znesli sú, jistiece, ačkoli falešně, lžiwě a zrádně, žeby w předepsaném králowstwí Českém i markrabstwí Morawském rozliční bludowé a kacieřstwa znikla, a mnohá srdce mnohých wěrných obywatelów nakazila těžce a běhy mnohými, tak že, by nebylo přísného rychle přiloženo tresktánie, předepsané králowstwie i markrabstwie s swými Kristowými wěrnými wzaloby swých duší nenabytý pád a škodu. Zajisté takowé ukrutné a přewelmi škodné křiwdy, beze wšeho našeho prowiněnie nám králowstwí i markrabstwí učiněné, kterak snášeti muožeme? Poněwadž z milosti božie, kdež téměř wšecka králowstwie swěta častokrát pochybowala a nákladná byla roztržkám odřezaným a papežem neprawým: ale králowstwie naše České najkřesťanštějšie a markrabstwie Morawské najjasnějšie od toho času, jakž wieru křesťanskú pána našeho Jesu Krista přijaly, tak jakožto kámen čtwerohranatý dokonalý beze wšie úhony swaté cierkwe Římské wždycky stály a bez přestánie se přidržely, poslušenstwie upřiemě zachowáwajíce; kterakými pak náklady a pracemi přewelikými, kterak také slušnú ozdobú a hodnú poctiwostí swatú cierkew matku i jejie pastýře skrze kniežata a wěrné swé ctili jsú, wšemu swětu přewelmi swětle jest swědomo, i wy sami, chceteli prawdu prawiti, toho wšeho swědkowé jste. Pak abychme podlé zpráwy sw. Pawla opatřili o dobrém netoliko před bohem, ale přede wšemi lidmi, a také pro zanetbánie přeslawné powěsti napřed řečených králowstwí a markrabstwí abychom ukrutní při swých bližních nebyli nalezeni: protož w Kristu Ježíšowi, pánu našem, majiece pewné doufánie, čisté a upřiemé swědomie a úmysl, i také prawú a křesťanskú wieru, tiemto listem Wašemu Otcowstwí a wšem Kristowým wěrným oznamujem a wzkazujem, srdcem i ušty zjewné oswědčujíce, že ktožkoli z lidí kteréhožkoli stawu, powýšení, duostojenstwí, powahy, řádu neb zákonníctwa bylby, ježtoby prawil neb jistil, prawí nebo jistí, žeby w předepsaných králowstwí a markrabstwí bludowé a kacieřstwa znikla, a nás i jiné Kristowy wěrné, jakož se předkládá, nakazila, (samu osobu najjasnějšieho kniežete a pána, pana Sigmunda Římského, Uherského a t d. krále, dědice a pána našeho budúcieho wyhradiece, kteréhož w tom dowěříme i doufáme newinného): wšeliký a každý takowý, jakož se předkládá, práwě lže w swú hlawu, jakožto zlosyn najhorší a zrádce předepsaných králowstwí a markrabstwí, a tak náš přenešlechetný nepřietel, sám owšem jsa kacieř najškodliwější a wší zlostí a neprawostí naplněný, nébrž i syn ďáblów, jenž lhář jest a otec lži. Ale wšak takowé křiwdy pánu bohu, na něhož slušie pomsta, a kterýžto hojně odplacuje těm kdož pychají, nynie porúčieme, a u budůcieho papeže, kteréhož pán buoh swé cierkwi předloží, jediného a nepochybného pastýře, wiece a šíře to položíme; jemužto z božské wuole, jakožto wěrní synowé, což jest slušného a poctiwého i rozumu i zákonu božskému příhodného, poctiwost i poslušenstwie powinné učiníce, prositi budem i žádati na ty předepsané wšecky wěci i na každé zwláště podlé zákona pána našeho Ježíše Krista a swatých otców ustanowenie, aby nám králowstwí i markrabstwí opatřil o naprawení potřebném; tak owšem, aby což jest předepsáno nebylo na překážku: že my kázatelów zákona pána našeho Jesu Krista, nábožných, pokorných a stálých, až do krwe wylitie chceme brániti a obhajowati, opowrhúce wšelikú bázeň i nálezky lidské na odpor učiněné. Dán w Praze, léta božieho tisícieho čtyřistého šestnáctého, druhý den měsiece září, w plné radě pánów urozených, šlechticów a wládyk králowstwie Českého a markrabstwie Morawského, pod přiwěšením našich pečetí.Přihlásit/registrovat se do ISP