3.

Král Jiří rozpisuje sněm obecný králowstwí Českého ke dni 23 Sept. do Prahy.

W Praze, 1465, 19 Aug. (Orig. tamže.)

Jiří z božie milosti král Český a markrabie Morawský etc.

Urozený wěrný milý! Položili sme sněm obecní wšeho tohoto králowstwie w pondělí po Sw. Matúši nynie přištiem; na kterémžto pilné wěci wšeho králowstwie se dotýčície, o něžto z dáwna nesnáze w této zemi jest, i jiné potřebné wěci před se wzieti mieníme. A že ty wěci wšech se dotýčí, hodné jest, aby se wšech radú a pomocí jednány byly. A protož wšecky pány, zemeny i města obsieláme, aby w Praze na ten den byli. I žádáme od tebe, aby také na ten den zde w Praze byl, pro žádnú wěc toho nezmeškáwaje. A zemeny znamenitějšie tobě přísedície také obešli, aby k tomu dni také přijeli. Dán w Praze, w pondělí po hodu matky božie na nebe wzetie, králowstwie našeho léta osmého.

Ad mandatum Domini Regis.

Urozenému Janowi z Rosenberka, wěrnému našemu milému.Přihlásit/registrovat se do ISP