10.

Stawowé Čeští na sněmu w Praze sebraní podáwají  jednotě panské sjezdu kromě Prahy, k jednání o urownání wzniklých nesnází.

W Praze, 1465, m. Dec. (Z rkp. Resenb.)

Žádost pánuow i zeman i měst králowstwie Českého, nynie na sněmu w Praze sebraných, tato jest: aby páni waši a přielelé naši, od kterýchž ste nynie poselstwie KMti pánu našemu milostiwému i nám dieli, aby oni páni ráčili přijeti z těchto tři měst na jedno, totiž do Plzně, do Klatow, neb do Budějowic Českých, a že tu z pánuow, rytieřstwa i z měst sjeti se s pány mínie, a to konečně ten den před hromnicemi. A tu se pány že by chtěli rozmluwiti, jakožto s přátely swými: aby ty nesnázky, kteréž sú koliwěk znikly, k konci k dobrému, dáli pán buoh, přiwedeny byly, a dobré KMti pána našeho milostiwého i tohoto králowstwie obecné aby jednáno a pósobeno bylo. A jestližeby třeba bylo gleituow knězi biskupowi Wratislawskému a pánóm od KMti neb od koho jiného, to má jim zjednáno býti. A budúli mieti páni wuoli k takowému sjezdu tu a tak, jakož se píše: to aby dali wědeti na Kamenici p. Jindřichowi ze Stráže, najwyššiemu hofmistru králowstwie Českého; a to konečně do božieho křtěnie.Přihlásit/registrovat se do ISP