13.

Pana Jindřicha ze Stráže odpowěd na předešlé psaní.

Na Kamenici, 1466, 3 Jan. (Z rkp. Resenb.)

Urozeným pánóm, p. Janowi z Rožemberka, a p. Zdeňkowi z Šternberka najwyššiemu purkrabí Pražskému, pánóm a přátelóm milým dd.

Službu swú wzkazuji, urození páni a přietelé milí! A jakož WMt odpisujete na tu ceduli, kteráž jest WMti po wašich poslech dána, psaná od pánuow, zeman i měst: to já dám hned bez meškánie wěděti pánóm, zemanóm i městóm. Datum Kamenicz fer. VI ante Epiphaniae etc.

Jindřich ze Stráže, najwyšší hofmistr králowstwie Českého.Přihlásit/registrovat se do ISP