21.

Pamět o tom, co pan z Rosenberka Plzenským uprosil na králi Jiřím. (A.)

W Praze, 1466, 9 Mai. (Kopia arch. Třeb.)

Na prosbu a žádost pana Jana z Rosenberka, kterúž KMti učinil jest o Plzenské : Král JMt tuto odpowěd dal: že ráčí toho w stání dobrém a pokojném nechati s městem Plzní až do Sw. Hawla n. př., s takowúto wšak wymienkú: najprw budeli moci býti skrze duostojného kněze biskupa Olomuckého a oswiecené knieže kněze Konráda Staršieho Olešnického aneb jiné pány zjednáno, aby měštěné Plzenští skrze ně mohli k milosti J. král. Mti přijíti a w dobrú wuoli uwedeni býti, JMt toho neodpierá, a cožby w tom slušného bylo, ráčí přijieti. Pakliby co nemohlo až do Sw. Matúše k konci přijíti, tehdy JMt ráčil se k tomuto konečně swoliti, aby na den S. Matúše Plzeňští stáli w Praze, a mocně přestali na knězi Konradowi již psaném, na p. Janowi z Rosenberka, na p. Zdeňkowi ze Šternberka, na p. Jindřichowi z Michalowic, na p. Jetřichowi z Janowic a Chlumce, na p. Janowi Zajiecowi z Hasenburka, na p. Wilémowi mladším z Risenberka a z Rabí, na p. Oldřichowi Zajiecowi z Hasenburka, na p. Janowi z Kolowrata z Bezdružic, na p. Wilémowi z Ilburka, a na p. Zdeňkowi Kostkowi z Postupic. A skrze ty nadepsané pány aby to bylo ohledáno, což jest koli mezi JKM a měšťany Plzeňskými; a cožbykoli již jmenowaným pánóm za slušné aneb za sprawedliwé se zdálo a wypowědeli, že J. král. Mt ráčí to přijieti a učiniti, a od Plzeňských též aby se stalo. A jestlipak žeby oč ruozniec byla mezi nadepsanými pány: tehdy k kteréžby straně již řečené knieže kněz Konrád přistúpil, na tom aby přestáno bylo. A jestližeby z již psaných pánów kterého buoh neuchowal, aneb žeby tu býti pro kterú příčinu nemohl: tehdy jiní z nahořepsaných, kteříž tu budú, aby toho plnú moc měli, jakoby wšickni tu byli. A přijmúli tuto námluwu Plzeňští meštěné: tehdy KMt ráčí je i jich služebníky i poddané při pokoji zachowati do S. Hawla; a měštěné Plzeňští i jich wšickni pomocníci, služebnici i poddaní též aby pokoj zachowali k J. král. Mti i wšem JKMti poddaným i služebníkóm, i také proti wšem pánóm i rytieřstwu i obywateluom králowstwie Českého do času swrchupsaného. A měštěné pak Plzeňští mají toho rozmysl mieti do tří nedělí, chtieli w tyto námluwy wstúpiti; a toho w těch třech neděléch odpowěd konečnú J. král. Mti mají dáti, a w třech neděléch ráčí s Plzeňskými i jich služebníky i poddanými pokoj zachowati; a Plzeňští měštěné proti J. král. Mti i wšem JMti služebníkóm a poddaným mají se týmž obyčejem jako swrchu se píše pokojně zachowati. A budúli chtieti Plzeňští měštěné to podánie přijieti, a mocně při těch pánech přestati, mají se listem pod pečetmi ctihodnými, i také pod města toho pečetí k tomu přiznati. Pakliby Plzeňští nechtěli této námluwy přijieti a ji držeti: tehdy páni nadepsaní aby jim nebyli radni a pomocni. Také jestližeby kteří z těch pánów swrchupsaných gleitu k tomu sjezdu žádali, mají jim gleitowé bezpeční od KMti podlé potřebnosti dáni býti jakožto i prwé. A wězňowé wšickni s obú stranú zjímaní roky aby měli až do Sw. Hawla n. př. 

Item w této mieře kněz biskup Wratislawský, páni ti, jich poddaní, služebníci i pomocníci, kteříž sú se ještě s KMti nesrownali, mají celý pokoj od KMti mieti i JMti wšech poddaných duchowních i swětských i pomocníkuow. A též zase již řečený kněz biskup Wratislawský, páni s swými se wšemi w témž pokoji k JKMti pomocníkóm i wšem poddaným duchowním i swětským mají se zachowati, wše wěrně a prawě bezelsti. Actum Pragae, anno etc. LXVIo fer. VI post Stanislai.Přihlásit/registrovat se do ISP