29.

Krále Jiřího list odpowední proti Burianowi z Guttenšteina.

W Praze, 1467, 20 Apr. (Kopie arch. Třeb.)

My Jiří z božie milosti král Český etc.

Tobě Buriane z Guttenšteina na wědomie dáwáme, že sme tě w swú nemilost wzeli pro příčiny a winy twé, kteréž tobě teď wypisujem: najprwé, žes takú smělostí řád a práwo zemské, zlehčuje nález panský, cožť jest w súdu zemském nalezeno a rozkázáno o zbožie sirotkuow Caltowých, opowrhl, swé wuole a moci proti práwu zemskému užíwaje. I také, že se proti nám, jakožto králi Českému pánu swému, jsa poddaný a radda naše, neprawě a neslušně máš. I také, žes ty zrádce Plzeňské, kteříž sú nás o město naše Plzeň zradili a připrawili, fedrowal, radu a pomoc dáwaje. I pro takowé twé neslušné běhy a twá předsewzetí, s boží pomocí a přátel, pomocníkuow, poddaných i služebníkuow našich, chcem tě zjewně a swětle po wyjití tohoto stánie z toho trestati, jakož na to slušeti bude. Dán w Praze, w pondělí před Sw. Jiřím , anno etc. LXVIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP