30.

List odpowědní od Pražanůw proti Zdeňkowi ze  Šternberka.

W Praze, 1467, 23 Apr. (Rkp. na radnici Pražskě.)

My purkmistr a radda i wšecka obec starého města Pražského, tobě urozený pane Zdeňku ze Šternberka wěděti dáwáme, že chcme twoji nepřietelé býti i twých wšech synów, i wšech služebníków twých, i wšech lidí poddaných duchowních i swětských, wedle najjasnějšieho kniežete a pána, pana Jiřieho krále Českého, markrabí Morawského etc. pána našeho najmilostiwějšieho; a to z té příčiny, ježto sám wieš, že skrze tě pokojnost této země našie České, a řád a práwa ruší se ježto nám se zdá, že wedle úřadu swého a přísahy swé a jakožto radda JKMti měls a mělby k tomu, totižto ku pokoji a k práwům pomáhati. Protož swú čest proti tobě ohražujem a proti wšem swrchu dotčeným, a wedle swrchu dotčeného pána a krále našeho w míru i newmíru státi, a dále ničímž winni nechceme býti. Dán w Praze, we čtwrtek den S. Jiří, let božích tisícieho čtyrstého šedesátého sedmého.Přihlásit/registrovat se do ISP