31.

List odpowědní služebníkůw pana Zdeňka ze Šternberka proti králi Jiřímu.

Na Šternberce, 1467, 23 Apr. (Kop. arch. Třeb.)

My Rús hajtman na Šternberce, Zich z Opatowa, Mikuláš z Opatowa, wystřieháme se proti W. Jasnosti, najjasnější králi Jiří etc. i proti Wašim wšem služebníkóm, pomocníkóm i poddaným, i se wšemi swými pomocníky i   služebníky swětskými i duchowními, wedlé uroz. pána, p. Zdeňka ze Šternberka, najwyššieho purkrabie Pražského, pána našeho milosliwého, a swú čest ohražujem, že W. král. Jasnosti i wašich wšech chceme nepřietelé býti, a wedlé pána našeho JMti chceme w mieru i w nemieru státi, dokudž jsme w službě u JMti. Datum in Šternberk, fer. V. die Georgii.

W táž slowa a pod týmž datum psali:

1. Jindřich Rús z Čemin, Oldřich Štegar z Mirowic, Wilém z Němčic.

2. Jindřich Wayrek z Rizmberka, Borotin z Wesce, Jetřich Škola z Jieřně.

3. Oldřich z Podwek, Ondřej Děwečka z Šidlowa, Wáclaw Ocásek z Pozdyně.

4. Tunczolt z Fundrolsinczt, Gabriel z Czabiczar, Kuncz z Fumaczt. (sic)Přihlásit/registrovat se do ISP