Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 248/19, PID KORNB4AHNYS3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/5, který byl rozeslán 4. 6. 2020 v 11:12.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 514/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 19. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1232).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 4. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 501/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4082Monika Jarošová16306-24662.docx (42 KB) / PDF (357 KB, 3 strany) 8. 1. 2020 v 18:58:30
4354Monika Červíčková16578-25114.docx (23 KB) / PDF (269 KB, 6 stran) 7. 2. 2020 v 15:47:19
4361Monika Jarošová16585-25123.docx (46 KB) / PDF (439 KB, 5 stran) 9. 2. 2020 v 19:51:39
4362Monika Jarošová16586-25124.docx (47 KB) / PDF (296 KB, 6 stran) 9. 2. 2020 v 19:54:00
4363Monika Jarošová16587-25125.docx (44 KB) / PDF (410 KB, 4 strany) 9. 2. 2020 v 19:55:43
4364Monika Jarošová16588-25126.docx (43 KB) / PDF (467 KB, 3 strany) 9. 2. 2020 v 19:57:06
4365Monika Jarošová16589-25127.docx (46 KB) / PDF (441 KB, 5 stran) 9. 2. 2020 v 20:10:50
4366Monika Jarošová16590-25128.docx (47 KB) / PDF (298 KB, 6 stran) 9. 2. 2020 v 20:13:35
4374Jan Pošvář16598-25136.docx (7 KB) / PDF (173 KB, 3 strany) 10. 2. 2020 v 11:33:30
4389Petr Bendl16613-25158.docx (21 KB) / PDF (387 KB, 6 stran) 13. 2. 2020 v 14:03:43
4520Marian Jurečka16744-25370.docx (52 KB) / PDF (346 KB, 3 strany) 5. 3. 2020 v 16:56:27
4521Marian Jurečka16745-25371.docx (50 KB) / PDF (357 KB, 3 strany) 5. 3. 2020 v 16:57:00
4522Marian Jurečka16746-25372.docx (50 KB) / PDF (336 KB, 3 strany) 5. 3. 2020 v 16:57:15
4523Marian Jurečka16747-25373.docx (48 KB) / PDF (322 KB, 2 strany) 5. 3. 2020 v 16:57:36
4524Marian Jurečka16748-25374.docx (54 KB) / PDF (361 KB, 6 stran) 5. 3. 2020 v 16:57:48
4525Marian Jurečka16749-25375.docx (54 KB) / PDF (361 KB, 6 stran) 5. 3. 2020 v 16:58:06
4526Marian Jurečka16750-25376.docx (53 KB) / PDF (399 KB, 4 strany) 5. 3. 2020 v 16:58:20
4527Marian Jurečka16751-25377.docx (52 KB) / PDF (399 KB, 4 strany) 5. 3. 2020 v 16:58:34
4563Jana Krutáková16787-25434.docx (16 KB) / PDF (219 KB, 2 strany)
16787-25435.docx (17 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)
16787-25436.docx (17 KB) / PDF (204 KB, 2 strany)
 11. 3. 2020 v 18:12:00
4953František Vácha17177-25983.doc (19 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 15:29:49
4966Dana Balcarová17190-26008.doc (60 KB) / PDF (231 KB, 9 stran) 20. 4. 2020 v 20:35:35
4967Dana Balcarová17191-26009.doc (43 KB) / PDF (348 KB, 5 stran) 20. 4. 2020 v 20:36:45
4982Josef Kott17206-26025.docx (18 KB) / PDF (686 KB, 3 strany) 21. 4. 2020 v 10:26:07
5000Vlastimil Válek17224-26049.docx (54 KB) / PDF (551 KB, 4 strany)
17224-26050.docx (55 KB) / PDF (548 KB, 4 strany)
17224-26051.docx (55 KB) / PDF (544 KB, 4 strany)
 21. 4. 2020 v 16:10:13
5118František Elfmark17342-26251.docx (9 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 5. 5. 2020 v 08:24:28
5121David Pražák17345-26253.docx (16 KB) / PDF (222 KB, 2 strany)
17345-26254.docx (16 KB) / PDF (203 KB, 2 strany)
 5. 5. 2020 v 09:44:29
5125Josef Kott17349-26258.docx (34 KB) / PDF (376 KB, 7 stran) 5. 5. 2020 v 10:33:29
5126Markéta Pekarová Adamová17350-26259.docx (44 KB) / PDF (405 KB, 8 stran) 5. 5. 2020 v 13:43:32
5136Jan Pošvář17360-26269.docx (22 KB) / PDF (229 KB, 9 stran) 5. 5. 2020 v 12:58:24
5345Markéta Pekarová Adamová17569-26620.docx (36 KB) / PDF (406 KB, 8 stran) 26. 5. 2020 v 13:39:39
5374Monika Jarošová17598-26662.docx (43 KB) / PDF (347 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 22:01:23
5379Monika Jarošová17603-26666.docx (47 KB) / PDF (293 KB, 7 stran) 27. 5. 2020 v 09:32:03
5404Josef Kott17628-26697.docx (42 KB) / PDF (304 KB, 10 stran) 28. 5. 2020 v 08:15:39
5421Petr Dolínek17645-26714.docx (13 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 28. 5. 2020 v 18:11:10
5469Petr Bendl17693-26768.docx (22 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 1. 6. 2020 v 10:56:06
5515Jan Pošvář17739-26833.docx (9 KB) / PDF (199 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 17:06:08
5525Markéta Pekarová Adamová17749-26843.docx (36 KB) / PDF (406 KB, 8 stran) 3. 6. 2020 v 09:37:32
5526Martin Kolovratník17750-26844.docx (208 KB) / PDF (251 KB, 3 strany) 3. 6. 2020 v 10:30:04
5533Monika Jarošová17757-26853.docx (30 KB) / PDF (326 KB, 2 strany) 3. 6. 2020 v 12:06:42
5536Radek Holomčík17760-26856.docx (9 KB) / PDF (182 KB, 3 strany)
17760-26857.docx (13 KB) / PDF (275 KB, 6 stran)
17760-26858.docx (8 KB) / PDF (176 KB, 4 strany)
17760-26859.docx (7 KB) / PDF (171 KB, 3 strany)
 9. 6. 2020 v 16:04:39
5539Jan Zahradník17763-26862.docx (27 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 3. 6. 2020 v 15:52:33
5541Pavel Bělobrádek17765-26865.docx (24 KB) / PDF (254 KB, 3 strany) 3. 6. 2020 v 16:33:03
5577Radek Holomčík17801-26917.docx (15 KB) / PDF (187 KB, 4 strany)
17801-26918.docx (15 KB) / PDF (187 KB, 4 strany)
 9. 6. 2020 v 15:45:09
5578Radek Holomčík17802-26919.docx (15 KB) / PDF (182 KB, 3 strany) 9. 6. 2020 v 15:45:44
5579Radek Holomčík17803-26920.docx (14 KB) / PDF (176 KB, 3 strany) 9. 6. 2020 v 15:46:21
5580Radek Holomčík17804-26921.docx (7 KB) / PDF (171 KB, 3 strany) 9. 6. 2020 v 15:46:54


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, implementující opatření státu, ochrana zvířat, správní delikt, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)