Stenografický zápis 39. schůze, 6. prosince 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 9.11 do 9.16 hodin.)

Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Kateřina Valachová
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Marek Benda


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Ilona Mauritzová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Kott
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Schiller


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radim Fiala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Lukáš Bartoň


30. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Ivo Pojezný


Sloučená rozprava k bodům 29 a 30 /sněmovní tisky 645 a 506/

Poslanec Jan Farský
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec David Kasal
Poslanec Josef Bělica
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Ilona Mauritzová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Martin Baxa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Václav Klaus
Poslanec David Kasal
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Juříček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP