Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
218/1949Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
140/1961Trestní zákon1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)7
94/1963Zákon o rodině2
97/1963Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1
99/1963Občanský soudní řád2
40/1964Občanský zákoník4
45/1964Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku1
47/1964Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům1
133/1964Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu1
18/1965Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací1
65/1965Zákoník práce1
52/1966Zákon o osobním vlastnictví k bytům1
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1
136/1969Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.1
158/1969Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1
15/1971Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu1
36/1971Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem1
14/1973Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům1
66/1973Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku1

12345>>ISP (příhlásit)